środa, 31 sierpnia 2011

POSZCZENIE SZEŚĆ DNI MIESIĄCA SHAWWAL

Kiedy mogę zacząć pościć sześć dni miesiąca Shawwal?
Chwała niech będzie Bogu.

Shawwal jest dziesiątym miesiącem kalandarza księżycowego. Pierwszym dniem Shawwal jest dzień Eid al-Fitr. Po zakończeniu Eid (który trwa jeden dzień) jest zalecane poszczenie 6 dni. Najpierw jednak powinno się odrobić zeległe dni postu, które są obowiązkowe do odrobienia, a później dopiero pościć nieobowiązkowe. Według fatwy Szejcha Muhammada ibn Saalih al-Uthaymin: "Jeśli chodzi o post obowiązkowy i dobrowolny, to, co jest przepisane w szariacie (prawie islamskim) i co jest sensowne, to rozpoczynanie od postu obowiązkowego, a następnie wykonywanie nadobowiązkowego - naafil, ponieważ post obowiązkowy to dług, który musi być spłacony, podczas gdy post nadobowiązkowy jest dobrowolny i można go wykonać jeśli ktoś da radę, czyli na osobie nie ciąży grzech." [żródło]
Możesz zacząć pościć sześć dni miesiąca Shawwal w drugim dniu Shawwal, ponieważ jest haram pościć w dzień Eid (od tł. czyli Eid trwa tylko jeden dzień) ze względu na hadis Abu Saeed al-Khudri (niech Allah będzie z niego zadowolony), który powiedział, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) zabronił pościć w dzień Fitr i w dzień Adhaa. [Muslim 827]
Możesz pościć te sześć dni kiedykolwiek w ciągu miesiąca Shawwal, jakkolwiek najlepsze uczynki to te, które są wykonane jak najszybciej.
Te dni nie muszą być przeposzczone odrazu po Eid al-Fitr, jest dozwolone zacząć pościć je jeden lub więcej dni po Eid i mogą być wykonane łącznie lub każdy dzień osobno podczas miesiąca Shawwal, według tego, co jest łatwiejsze dla człowieka. Jest duże pole manewru w tej kwestii i nie jest to obowiązkowe, ale zalecane ze względu na dużą nagrodę.
Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Ktokolwiek pości w Ramadanie, a następnie przez sześć dni miesiąca Shawwal, będzie to tak, jak gdyby pościł przez cały rok." [Muslim, Abu Dawood, al-Tirmidhi, al-Nisaa’i and Ibn Maajah].

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) wyjaśnił to kiedy powiedział: „Ktokolwiek pości przez 6 dni po Eid al-Fitr wypełnił cały rok (ktokolwiek uczyni dobry uczynek (hasanah) będzie miał dziesięć hasanah za to).” Według innego przekazu: „Allah przypisał dla każdego hasanah dziesięć takich, więc miesiąc jest jak poszczenie dziesięć miesięcy i poszczenie 6 dni wypełnia rok.” (al-Nisaa’i i Ibn Maajah, zobacz również al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1/421). Zostało również przekazane przez Ibn Khuzaymah: „Poszczenie przez miesiąc Ramadan przynosi nagrodę, jak za dziesięć takich miesięcy, a poszczenie przez sześć dni przynosi nagrodę jak za dwa miesiące i to jest post całego roku.”
Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/391

poniedziałek, 29 sierpnia 2011

SUNAN AL-’EID

 • Jest potwierdzone przez Towarzysza Ibn Umar, że kąpał się rano w dniu Eid. Tabi’ee, Sa’eed ibn al Musayyib powiedział: „Sunną fitr są trzy rzeczy: iść piechotą na modlitwę, zjedzenie przed wyjściem i kapiel.” [Saheeh - Al Firyaabee & al-Irwaa (2/104)]

 • Wiemy, że Towarzysz Ibn Umar ubierał również swoje najlepsze ubranie z okazji dwóch Eids, jak zostało przekazane przez Ibn Hajr w jego Fathul Baaree (2/439).

 • Jest obowiązkiem dla każdego świadomego dorosłego muzułmanina modlić się Świąteczną modlitwę. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nakazał każdemu łącznie z kobietami, dziećmi i starszymi brać udział w tej modlitwie. Nawet kobieta podczas jej okresu miesięcznego powinna iść na miejsce zebrania, aby mogła wziąć udział w błogosławieństwach. [Buhari i Muslim]

 • Jest sunną spożyć daktyle zanim wyjdziemy na Świąteczną modlitwę, aby pokazać otwarcie, że nie pościmy. [od tł. Jest zabronione w dniu Eid pościć]. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nie wychodził na modlitwę Świąteczną (al-Fitr) zanim nie zjadł kilku daktyli. [przekazane przez Anas bin Maalik & zebrine w Saheeh al-Bukhaaree (Eng. trans. vol.2 p.40 no.73) & Ahmad.]

 • Jest sunną mówić takbeer głośno (od tł. dla mężczyzn) podczas wyjścia z domu na modlitwę Świąteczną i powtarzać to aż modlitwa rozpocznie się. [Silsilatal- Ahaadeeth-Saheehah (no 171).]

 • Jest preferowane modlić się modlitwę Świąteczną na otwartej przestrzeni, a nie w masjid (meczet), jeśli jest to możliwe. [Buhari i Muslim]

 • Ani Adhaan ani Iqaamah nie są ogłaszane na modlitwę Eid. [przekazane przez Ibn 'Abbaas i Jaabir ibn 'Abdullah & zebrane w Saheeh al- Bukhaaree (Eng. trans. vol.2 p.40)]

 • Jest sunną mówić dodatkowy takbeer: ‘Allahu Akbar’ siedem razy w pierwszej rakah i pięć razy w drugiej. [Aboo Daawood, Ahmad & inni] Jest preferowane podnieść ręce do ramion po pierwszym takbeed a później złożyć je na klatce. Jakkolwiek, zostało autentycznie przekazane od Ibn Umar (niech Allah będzie z niego zadowolony), że podnosił ręce podczas każdego takbeer.

 • Jest sunną wziąć różne drogi idąc na modlitwę i z niej wracając, idąc pieszo jest lepsze, jeśli to możliwe. Jaabir przekazał, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) miał w zwyczaju wracać ze świątecznej modlitwy inną drogą niż tą którą na nią szedł. [Buhari]

CO MÓWIĆ W DNIU EID

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) mówił takbeer głóśno podczas podróży na Świąteczną modlitwę. Nie ma hadisu, który dokładnie mówiłby nam, co miał w zwyczaju mówić, ale Ibn Abee Shayhah przekazał, że Ibn Mas’ood (niech Allah będzie z niego zadowolony) miał w zwyczaju mówić:

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa eelaahaa ilallaah
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil-hamd

Allah jest Wielki, Allah jest Wielki, nie ma nikogo innego godnego czci poza Nim.
 Allah jest Wielki, Allah jest Wielki, i do Niego należą wszelka Chwała.

Źródło: wzięte z “Ad-Dawah illallaah Magazine”

sobota, 27 sierpnia 2011

DUA - czyny, które ją udoskonalają oraz czemu nie została wysłuchana, cz.3

CZYNY, KTÓRE UPIĘKSZAJĄ I UDOSKONALAJĄ DUA:

1. Miej Wudu, bądź zwróconym w kierunku Qibla, bądź schludnym i czystym

Umar ibn Al-Khattaab (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział:
W dniu Badr, Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam) spojrzał na mushrikeen, których było tysiące silnych mężczyzn, a liczba jego towarzyszy trzysta dziewiętnaście. Wtedy Prorok Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam) odwrócił się w kierunku qiblah, a potem wyciągnął ręce i zaczął wołać do swego Pana: "O Boże, daj mi, co mi obiecałeś, O Boże, daj mi to, co obiecałeś mi. O Boże, jeśli ta niewielka grupa muzułmanów zginie, nie będziesz czczony na ziemi." Ciągle wołał do swego Pana, wyciągnąwszy ręce, skierowany ku qiblah, aż jego płaszcz spadł z ramion ...

Al-Nawawi powiedział w Sharh Muslim: to pokazuje, że jest mustahabb (zalecane) być skierowanym w kierunku qiblah i unosić ręce podczas dua.

2. Podnieś obie ręce aż po ramiona z palmami otwartymi ku górze

Salman al-Farsi powiedział, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Zaprawdę, Allah jest Wstydliwy i Dobroczynny. On jest Wstydliwy, aby zwrócić puste, zawiedzione dłonie, tego, który wznosi je do Allah podczas dua.!”  [Przekazane przez Ahmad, Abu Dawud (1488), al-Tirmidhi (3556), Ibn Majah (3865) i inni, sklasifikowane jako autentyczny przez al-Albani w Sahih al-Jami (593)]

Ważne jest, aby wierzchy dłoni były zwrócone w górę na zewnątrz, a nie w dół.  Malik ibn Yasar przekazał, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Jeśli prosisz Allah, proś Go z wierzchiem dłoni na zewnątrz i nie z wierzchiem dłoni w dół.” [autentyczny, przekazany przez Abu Dawud od Malik ibn Yasar i przekazany przez Ibn Majah, al-Tabarani i al-Hakim od Ibn Abbas i sklasyfikowany jako autentyczny przez al-Albani w Sahih al-Jami (593)]

Ogólną zasadą jest, że powinno się podnieść ręce podczas dua. Jednak istnieje jedna sytuacja, kiedy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nie podnosił dłoni  i to było podczas piątkowej khutbah. Także nie jest sunną dla imama, czy ludzi podnosić dłonie podczas khutbah, chyba że imam robi specjalną modlitwę o deszcz (istisqa), w tym przypadku jest sunną podnieść ręce w tej konkretnej dua.
Również nie jest sunną podnosić dłonie podczas ogólnej dua w ciągu dnia, takiej jak suplikacja wchodzącego do meczetu czy domu itp.
Ręce powinny być podniesione do wysokości ramion i położone blisko siebie.

3. Używaj słów przekazanych przez Allah w Koranie i Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) w hadisach
4. Proś używając Asma al Husna – Najpiękniejszych Imion Allah
5. Proś Allah poprzez swoje dobre czyny

Raz Anas ibn Malik został zapytany o zrobienie dua za kogoś, odpowiedział: ‘Zaprawdę, dua wznosi się do Allah poprzez dobre czyny.’” [Al-Awayishah, s.55], co oznacza, że człowiek powinien robić, jak najwięcej dobrych uczynków, jesli chce, żeby jego dua została wysłuchana.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Pozwól sierocie zbliżyć się do ciebie i bądź miły dla niej, pogłaszcz po głowie i nakarm z twojego pożywienia. To uczyni twoje serce miękkim i twoje potrzeby zostaną spełnione (przez Allah).” [al-Tabarani w jego al-Kabir, zobacz al-Sahihah, 854]

6. Uporczywie powtarzaj dua (x3)

Muslim [1794] przekazał, że Ibn Mas’ood (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: „Kiedy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) robił dua powtarzał ją trzy razy, a kiedy pytał, pytał trzy razy.”

Ibn Al-Qayyim (RH) powiedział w Al-Daa’ wa’l-Dawa’ [p.25]:
„Jednym z najbardziej korzystnych środków zaradczych jest wytrwałość w dua.”

7. Wychwalaj Allah i recytuj Durud dla Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) na początku i na końcu Dua

{Powiedz: "Módlcie się do Boga albo módlcie się do Miłosiernego! Jakkolwiek byście Go wzywali, On posiada najpiękniejsze imiona.”} [Koran, 17:110]

{Do Boga należą imiona najpiękniejsze!  Wzywajcie Go więc nimi,  a pozostawcie tych, którzy bluźnią  Jego imionom !  Oni niebawem otrzymają zapłatę  za to, co czynili.} [Koran, 7:180]

Zostało przekazane, że Faddalah ibn Ubayd powiedział: Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) usłyszał mężczyznę robiącego dua po jego modlitwie, który nie wysłał błogosławieństwa dla Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam). Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: "Ten człowiek śpiszy się." Potem zawołał go i rzekł do niego lub do kogoś innego: "Kiedy ktoś z was skończył się modlić (wznosi dua), niech najpierw wychwala Allah, następnie niech prześle błogosławieństwa dla Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam), a po tym niech prosi o co chce." [Al-Albani said: it is a saheeh hadeeth. (See: Saheeh Sunan al-Tirmidhi, 2765.
“Każda dua jest cofnięta dopóki nie prześlesz błogosławieństwo dla Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam).” [przekazane przez Al-Tabaraani in Al-Awsat, 1/220; classed as Saheeh by Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami’, 4399]

8. Pokaż pokorę, błaganie, pożądanie i strach przy wznoszeniu Dua

{Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości!} [Koran, 7:55]

9.Istighfar, jako forma dua (jest to prośba, w której wierzący prosi Allah o wybaczenie, Prorok radził nam mówic Istighfara przez cały dzień, on sam mówił w ciągu dnia między 70 a 100 razy)

{Powiedziałem: Proście o przebaczenie waszego Pana! Zaprawdę, On jest przebaczający! On spowoduje, iż niebo ześle wam obfity deszcz. On wspomoże was przez bogactwa i synów. On przygotuje dla was ogrody. On przygotuje dla was rzeki.} [Koran, 71:10-12]

10. Wyznaj braki, błędy i grzechy

Ali ibn Talib (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Zaprawdę, Allah lubi sługę, który mówi: ‘Nie ma nikogo bardziej wartego czci niż Ty. Skrzywdziłem siebie samego, więc wybacz moje grzechy, bowiem nikt nie wybacza grzechów tylko Ty.’ Allah powiedział: ‘Mój sługa wie, że ma Pana, Który wybacza i karze!’” [autentyczny, przekazany przez Ahmad, aby Dawud, al-Tirmidhi i innych od Ali ibn Talib i zakwalifikowany jako autentyczny przez al-Albaniego w al-Sahiha (1653)]

11. Podczas dua powinno się modlić cicho, jest to cechą pobożnych.

{Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości! Zaprawdę, On nie miłuje ludzi, którzy przekraczają granice!} [Koran, 7:55]Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „O ludzie! Bądźcie łagodni (niegłośni) dla siebie, bowiem nie wołacie kogoś, kto jest głuchy lub nieobecny. Raczej, wołacie tego, Który słyszy Wszystko, Najbliższego.” [Buhari (6384)]

{Oto wezwał on swego Pana wezwaniem skrytym.} [Koran, 19:3]

12. Pokaż, że potrzebujesz pomocy Allah i błagaj Go, aby uwolnił cię od słabości, trudności i ucisku
13. Wykorzystaj odpowiedni czas, sytuację i warunki, kiedy modlitwy są wysłuchiwane
14. Unikaj rymów, aby utrzymać koncentrację

Imam al-Khattabi napisał: „Przesadzona rytmika nie jest dobra podczas dua i nie jest dobre starać się, aby to osiągnąć.” [Sha’n al-Dua, s.17]
Inni stwierdzili, „Rób dua językiem, który jest uniżony i w potrzebie, a nie językiem, który jest elokwętny i artykułowany.” [Al-Hamad, s.39]

15. Płacz podczas dua, ale tylko w samotności
16. Dua Dhun-Nun (Proroka Yunus), którą wznosił do Allah będąc w brzuchu wieloryba: "LAa ilaha illa Anta, Subhanaka innee kuntu min aDH-DHaalimeen." (nikt nie ma prawa być czczony o Allah tylko Ty, Tobie niech będzie chwała! Zaprawdę, byłem wśród niesprawiedliwych!)

 "Nie ma muzułmanina, który wykonywałby tą dua, a Allah nie wysłuchałby go.” [Tirmidhi w jego sunan, Ahmad i Hakim przekazali to i Hakim uznał go za autentyczny]

{I Jonasza kiedy poszedł zagniewany, myśląc, że My nie mamy żadnej władzy nad nim. I zawołał w ciemnościach: "Nie ma boga, jak tylko Ty! Tobie niech będzie chwała! Zaprawdę, byłem wśród niesprawiedliwych!" I wysłuchaliśmy go, i wyratowaliśmy go od utrapienia. W ten sposób ratujemy wiernych!} [Koran, 21:87-88]

17. Proś nie tylko w trudnych chwilach, ale również w tych dobrych

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Ktokolwiek pragnie, aby jego dua podczas ciężkich chwil została wysłuchana, niech zwiększy swoje dua podczas łatwych chwil!” [przekazane przez al-Tirmidhi (3382), al-Hakim (1/544) i innych.zobacz al-Saihah, 593]

18. Zakończ mówiąc: "Alhamdulillah rabbil alameen"

 • Trzeba prosić o rzeczy Dunia (tego życia), ale również dla Życia Przyszłego

{Wśród nich są też tacy, którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!" Oni będą mieli udział w tym, co zarobili. A Bóg jest szybki w rachunku!} [Koran, 2:201-202]
 • Nie powinniśmy prosić o karę w tym życiu lub o przedwczesną śmierć.

Khabbaab (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: „Gdyby Wysłannik Allaha nie zabronił nam prosić o śmierć, prosiłbym o to.” [Al-Bukhari 6350; Muslim, 2681]

Inny hadis mówi: „Żaden z was nie powinien prosić o śmierć z powodu cierpienia jakie go spotkało. Jeśli musi prosić o to, niech mówi:’O Allah utrzymaj mnie przy życiu, tak długo jak będzie to korzystne dla mnie i spowoduj śmierć moją, jeśli jest ona dobra dla mnie.” [Al-Bukhari, 6531; Muslim, 2680]

 • Nie powinniśmy przeklinać konkretnego człowieka lub zwierzę obrażać muzułmanina ani zmarłego lub przeklinać gorączkę czy wiatr.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Muzułmanin nie krzywdzi innych, nie przeklina innych i nie jest wulgarny czy nieprzyzwoity.” [Buhari w jego al-Adab al-Mufrad, zobacz al-Sahihah, 320]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział:”Nie przeklinaj zmarłych, ponieważ oni już odeszli do tego, co zostało im przypisane.” [Buhari]


Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Nie przeklinaj koguta, ponieważ on budzi ludzi na modlitwę.” [Abu Dawud 4254, autentyczny w al-Mishkat 4139]


Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Wiatr jest pomocnikiem Allah. Przynosi Jego Miłosierdzie i Jego Karę. Kiedy więc widzisz go, nie przeklinaj go i proś Boga o dobro wiatru i szukaj schronienia u Boga przed złem wiatru.” [Abu Dawud (4250), al-Hakim i inni, zobacz Sahih al-Kalim al-Tayyib, 153] • Nie można robić Dua przeciwko rodzinie, dzieciom i samym sobie i własności lub prosić o grzeszne rzeczy i zerwanie więzi.

Kiedy Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) zobaczył chorego mężczyznę, który był bardzo osłabiony, powiedział do niego:”Czy modliłeś się o cokolwiek lub prosiłeś o to?” On powiedział:’Tak, mówiłem:”O Allah, jakąkolwiek karę przypisałeś mi w zyciu Przyszłym przynieś ja w tym życiu.” Prorok powiedział:”Subhanallah!, nie jesteś w stanie znieść tego. Czemu nie powiedziałeś: ‘O Allah, daj nam dobro w tym życiu i w życiu przyszłym, uchroń nas przed karą w piekle.’? Następnie pomodlił się za niego u Allah i Allah uzdrowił go.” [Muslim, 2688]

Hadis mówi: “Nie módl sie przeciwko sobie, nie módl się przeciwko swoim dzieciom, nie módl się przeciwko swojemu majątkowi, żeby nie pokryły się z godziną, kiedy modlisz sie do Allah, a On wysłuchuje twoje prośby.” [Muslim, 3009]

CZEMU DUA NIE ZOSTAŁA WYSŁUCHANA:

Dua może nie zostać wysłuchana z powodów wyżej wymienionych lub ze względu na:

 • Mądrość Allah,
 • z powodu chęci przyspieszania odpowiedzi na dua,
 • dua o coś, co jest haram,
 • bycie niepewnym i niezdecydowanym w robieniu dua,
 • rezygnacja z obowiązku nawoływania do tego, co jest dobre i unikanie zła,
  Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Przysięgam na Tego, w którego rękach jest moja dusza, albo wy na pewno będziecie nakazywać, co jest dobre i zabraniać, co jest złe, albo jest prawdopodobne, że Allah ześle na was Jego karę, że dua wasza nie będzie wysłuchana.” [al-Tirmidhi 2169, który powiedział, że jest on hasan i al-Albani również in Sahih al-Jami, 7070]
 • z powodu dominacji żądz i namiętności,
 • brak poddania i koncentracji podczas modlitwy,
 • to o co prosi człowiek może być złe dla człowieka, ale osoba ta o tym jeszcze nie wie.
W Koranie Allah mówi:

{Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła.Bóg wie, ale wy nie wiecie!"} [Koran, 2:216]

Umm Salamah powiedziała: ‘Słyszałam, jak Wysłannik Allah (sallah Allah alejhi wa sallam) mówił: „Nie ma nieszczęścia, które dotyka muzułmanina, na które on odpowiada, mówiąc: "Innaa Lillaahi wa innaa Ilahi raaji'oon, Allahumma ujurni fi museebati w'ukhluf li khayran minha (Zaprawdę, do Boga należymy i zaprawdę, do Niego powrócimy ; o Allah, wynagródź mnie w tej klęsce i zrekompensuj mi czymś lepszym niż to”, a Allah wynagrodzi mu czymś lepszym niż to". [przekazane przez Muslim, 918]

Ibn Al-Qayyim powiedział:

„Cokolwiek Allah przeznaczył dla Swego wierzącego sługi jest błogosławieństwem, mimo że jest to pod postacią wstrzymania: jest to łaska mimo że pod postacią prób i nawet nieszczęście, które Allah przeznaczył  jest dobre, mimo że powoduje ból. [Madaarij Al-Saalikeen, 4/215.]

Wielu pyta się, czy Allah nie jest miłosierny wobec nich, bo nie odpowiada na ich prośby.
Co Allah wybrał dla Swojego sługi jest lepsze niż to, co on wybrał dla siebie samego. Allah jest bardziej miłosierny dla Swoich sług niż oni dla siebie samych lub ich matki dla nich. Jeśli stanie się coś z nimi, czego oni nie lubią, to jest lepsze dla nich niż gdyby miało się to nie wydarzyć, ponieważ Jego zarządzenie jest całkowicie miłosiedziem i dobrem. Jeśli sługa podda się Allah i ma pewną wiarę, że wszystko należy i zależy od Allah i wszystko jest pod Jego kontrolą i że Allah jest bardziej Miłosierny dla niego niż on dla siebie samego, wtedy odnajdzie spokój ducha, nawet jeśli jego prośby nie zostały spełnione." [Madaarij Al-Saalikeen, 2/215]


Więcej informacji na temat Dua można znależć w książce w języku angielskim przetłumaczonej z orginału: Kitaab ud-Du`aa' Shaykhal-`Awaa'ishah (wydanej przez Jam`iat Ihyaa Minhaaj al-Sunnah)
opracowane na podstawie:
‘Power of Dua. The Essentials of Making Effective Dua for Self and Others.’ Opublikowane przez IqraSense.com
'Dua, the weapon of the beliver' - Abu Ammaar Yasir Qadhi

czwartek, 25 sierpnia 2011

DUA - jej warunki i najlepszy czas na wznoszenie próśb, cz.2

Hadis mówi: "Ad-Du'aa Huwal-3ibaadah" [Abu Dawud, at-Tirmidhi, Hasan Sahih] "Dua jest to Ibadah" (oddawanie czci), więc wznoszenie dua do kogoś innego niż Allah jest Szirk-iem.

„Jeśli prosisz, proś Allah, jeśli szukasz pomocy, szukaj jej u Allah.” [przekazane przez Al-Tirmidhi, 2516; sklasyfikowane jako Saheeh przez Al-Albaani w Saheeh Al-Jaami’]

Jest to istotny warunek, aby Dua zostało zaakceptowane; Dua nie może być kierowane do innych niż tylko do Allah Jedynego.

Kolejnym warunkiem jest szczerość lub alqalb Hudoor, czyli serce ma być obecne przy dua.

„Wiedz, że Allah nie przyjmuje dua od roztargnionego serca.” [przekazany przez Al-Tirmidhi, 3479; classed as hasan by Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami’, 245]

Ponadto, jedzenie, picie, ubranie i styl życia osoby wznoszącej prośby powinno być Halal. Należy unikać niezgodnych z prawem, bezbożnych lub zabronionych źródeł lub środków do życia.

Ibn Rajab Al-Hanbali (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Zostało przekazane, że ‘Umar Ibn Al-Khattaab (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział:
“Unikając tego, co Allah zabronił, Allah przyjmie dua i tasbeeh".

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) wspomniał człowieka, który podejmuje się długiej podróży i jest zaniedbany i pokryty kurzem i wyciąga ręce ku niebu mówiąc: "Panie, Panie", kiedy jego jedzenie jest haram, jego picie jest haram, jego ubrania są haram. Żywi się haram, więc jak może otrzymać odpowiedź? [Muslim, 1015]

Nie można prosić o coś grzesznego czy Haram. Dua nie powinna być przeciwko rodzinie i jej mienia (tj. o zerwanie więzi pokrewieństwa). Jeśli ktoś prosi Boga, przeklinając kogoś, wznosi się to do nieba i trafia do danej osoby, jeżeli zasługuje ona na to, jeśli nie zasługuje przekleństwo wraca do osoby, która błagała.

Cierpliwość jest kolejnym warunkiem. Ta wytrwałość w wznoszeniu próśb jest bardzo ważna. Nie można mówić: "Dlaczego Bóg nie odpowiedział na moje Dua" lub "modliłem się i modliłem tak wiele razy, ale nie została zaakceptowana", a następnie być zawiedzionym i zrezygnować z modlitwy.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Dostaniesz odpowiedź tak długo, jak nie będziesz się śpieszył i mówił: ‘Robiłem dua, ale nie dostałem odpowiedzi.’ [Narrated by Al-Bukhari, 6340; Muslim, 2735]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: "Mój sługa otrzyma odpowiedź tak długo, jak jego dua nie wiąże się z grzechem lub zerwaniem więzi rodzinnych i tak długo, jak długo nie jest pochopny.” Zapytano: "Co oznacza bycie pochopnym", on powiedział: "Kiedy mówi: ’prosiłem i prosiłem i nie widziałem żadnej odpowiedzi’ i następnie się frustruje i przestaje czynić dua.” [al-Bukahari, 6340; Muslim, 2735.]

Również trzeba być pewnym, mieć głęboką wiarę, że tylko Allah może odpowiedzieć na Dua. Zrozumienie zależności od Boga, prosząc z absolutną determinacją i wierząc z całą pewnością, że czyjeś Dua będą odpwiedziane jest również warunkiem przyjęcia prośby.

„Rób dua, kiedy jesteś pewny odpowiedzi.” [Al-Tirmidhi; classed as hasan by Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami’, 245]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: “Wołaj Allah kiedy jesteś pewny odpowiedzi i pamietaj, że Allah nie odpowie na prośby niedbałego i nieuważnego serca.” [Al-Tirmidhi, 3479; classed as hasan by Shaykh Al-Albaani in Saheeh Al-Tirmidhi, 2766]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „ Niech żaden z was nie umiera, jak tylko spodziewając się najlepszego od Allah.” [Muslim, 2877]

Nie powinno się mówić: "O Allah zrób to ... jeśli tak chcesz ... ", ponieważ należy odwoływać się do Allah z pewnością, bo nikt nie może zmusić Allah do czegoś wbrew Jego woli.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Nikt z was nie powinien mówić:’O Allah wybacz mi, jeśli zechcesz. O Allah zlituj się nade mną, jeśli zechcesz; on powinnien być pewny  w jego prośbach, bo nikt nie może zmusić Allah.” [Al-Bukhari, 6339; Muslim, 2679]

Jeśli ktoś spełni te warunki, to Allah zdecydowanie odpowie na Dua, odejmie jakieś równoważne zło lub da coś lepszego  w życiu ostatecznym.

Możemy i powinniśmy robić Dua w każdych warunkach, tj. zarówno w trudności, jak i w dobrobycie. Istnieją również specjalne momenty, w których Dua zostanie bardziej prawdopodobnie przyjęta:

1.      Kiedy ktoś jest uciśniony:

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Obawiaj się modlitwy skrzywdzoonego, bo nie ma bariery pomiędzy nim a Allah.” [Al-Bukhari, 469; Muslim, 19]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Modlitwa tego, który został skrzywdzony zostanie wysłuchana, nawet, jeśli jest grzesznikiem, bowiem czyni on zło tylko przwciwko sobie.” [Ahmad. zobacz Saheeh Al-Jaami’, 3382]

2.      W czasie między Athanem a Iqama:

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Dua oferowana międzu Athanem a iqama nie jest odrzucona.” [Abu Dawood, 521; Al-Tirmidhi, 212. Zobacz również Saheeh Al-Jaami’, 2408]

3.      W czasie nawoływania na modlitwę

"Szukajcie odpowiedzi na prośby, gdy armie spotykają się, kiedy jest nawoływanie na modlitwę i gdy pada deszcz" [Imam al-Shafi' in al-Umm, al-Sahihah #1469]
4.      W czasie walki, kiedy wojownicy są zaangażowani
5.      Podczas deszczu:

Zostało powiedziane w hadisie Sahl ibn Sa’d, co jest przypisane Prorokowi (salla Allahu alejhi wa sallam): „Są dwie rzeczy, które nie zostaną odrzucone: dua w czasie nawoływania na modlitwe i w czasie deszczu.” [Abu Dawood skalsyfikowany jako Saheeh przez Al-Albaani w Saheeh Al-Jaami’, 3078]

6.      Podczas choroby

Umm Salamah (niech Allah będzie z niej zadowolony) przekazała, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Kiedy odwiedzacie chorego lub zmarłego, to proś tylko o dobro, bowiem aniołowie mówią ‘Amin’ dla wszystkiego, co mówisz.” [Muslim #2126]

7.      W ostatniej trzeciej części nocy

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: "W ostatniej trzeciej części każdej nocy nasz Rabb (Opiekun) (Allah subhana wa ta’allah) schodzi do najniższego nieba i mówi:" Kto mnie wzywa, abym mógł mu odpowiedzieć?  Kto prosi mnie, abym mógł przyznać mu? Kto prosi o przebaczenie ode mnie, abym mógł mu wybaczyć? [Sahih al-Bukhari, Hadith Qudsi]
       

8.      Ramadan (szczególnie Lailatul Qadr, Noc Przeznaczenia)
9.      Podczas podróży

Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Trzy błagania nie zostaną odrzucone przez Allah, błagania rodziców dla swojego dziecka, błaganie tego, który pości i błagania podróżnego.” [al-Bayhaqi, at-Tirmidhi - Sahih] Podczas podróży Allah wysłuchuje próśb tylko, jeśli podróż jest w dobrym, legalnym celu, a nie haram.

10.    W piatek

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) mówił o piątku i powiedział: "Jest godzina w piątek podczas której, jeśli muzułmanin oferuje Salat (modlitwa) i prosi o coś Allaha, to Allah z pewnością spełni jego żądanie." On (Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) palcami pokazał jak krótki jest ten czas. [Sahih al-Bukhari]

Niektórzy twierdzą, że godzina ta jest od czasu kiedy Imam wchodzi do meczetu na modlitwę piątkową aż do końca modlitwy (między dwoma khutbahs), podczas gdy inni mówią, że jest to ostatnia godzina dnia (tj. po modlitwie Asr do modlitwy Maghrib).

11.  Łamiąc (kończąc) post i podczas postu

Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Trzy prośby nie zostaną odrzucone przez Allah, suplikacja rodziców za ich dziecko, suplikacja tego, który pości (w innej narracji podczas łamania postu) i suplikacja podróżnego.” [al-Bayhaqi, at-Tirmidhi - Sahih]

12.  Po obowiązkowej części modlitwy

Według hadisu Abu Umaamah zostało powiedziane: “O Wysłanniku Allah, które dua jest wysłuchiwane? On powiedział :”W ostatniej trzeciej części nocy i po zakończeniu modlitwy.” [Al-Tirmidhi, 3499; sklasyfikowany jako hasan Al-Albaani w Saheeh Al-Tirmidhi]

13.  W Sujood

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Człowiek może być najbliżej swego Pana podczas pokłonu, więc mów duzo dua w tym czasie.” [Muslim, 482, z hadisu Abu Hurayrah]

I powiedział: „Co do skłonu, wywyższaj Allah wtedy, a podczas pokłonu usilnie rób dua, bo wtedy jest bardziej prawdopodobne, że otrzymasz odpowiedź.” [Muslim w jego Saheeh]

14.  Pijąc wodę ze źródła ZamZam
Przekazał Jaabir, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Woda Zamzam jest dlatego dlaczego jest pita.” (czyli, że można robić dua pijąc ją dla np.zdrowia) [Ahmad i Ibn Maajah, 3062. Sklasyfikowany jako Saheeh przez Al-Albaani w Saheeh Al-Jaami’, 5502]

15.  Na początku modlitwy (Dua of Istiftah)
16.  Kiedy ktoś zaczyna modlitwę mówiąc: „wszelka Chwała należy się Allah
17.  Kiedy ktoś recytuje al-Fatiha, która jest prośbą

Przekazał Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony), że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Allah (Potężny i Wywyższony) powiedział: ‚Podzieliłem modlitwę miedzy Mnie i Mojego sługę na dwie połowy i Mój sługa będzie miał to, o co poprosi. Kiedy sługa mówi: Al-hamdulillahi rabbil-alamin, Allah (Potężny i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Mój sługa wychwalił Mnie’ I kiedy mówi: Ar-rahman-rrahim, Allah (Potężny i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Mój sługa wychwalił Mnie’ i kiedy mówi: Maliki jałmi ddin, Allah mówi: ‚Mój sługa wysławił Mnie’ - a pewnego razu powiedział: ‚Mój sługa poddał się Mojej mocy’. I kiedy mówi: Ijjaka nabudu ła ijjaka nastain, On mówi: ‚To jest między Mną a Moim sługą i Mój sługa otrzyma to, o co prosił’. I kiedy mówi: Ihdina ssiratal-mustaqim, sirata-lladhina anamta alajhim ghayril-maghdubi alajhim ła la ddallin, On mówi: ‚To jest dla Mojego sługi i Mój sługa będzie miał to, o co poprosił’”. [Muslim 4: 395]
18.  Kiedy Amin jest wypowiedziane w modlitwie, również w al-Fatiha

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Kiedy Imam mówi ‘Amin’, powtórz również po nim, ponieważ kogokolwiek Amin zbiega się z Amin aniołów, jego wszystkie grzechy zostaną wybaczone..” [Sahih al-Bukhari #780, Muslim #410 i inni]

19.  Podczas podnoszenia glowy po Ruku
20.  W ostatniej części modlitwy, po wypowiedzeniu błogosławieństw dla Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam)
21.  Przed zakończeniem modlitwy, przed wypowiedzeniem Tasleem (Salam dla aniołów)
22.  Na zakończenie wudu

Umar ibn Al-Khattab przekazał, że Prorok  (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: ”Nie ma nikogo z was, kto robi wudu i robi to idealnie, a następnie mówi:’Zaświadczam, że nie ma innego boga niż Allah, Jedynego, nie mającego współtowarzyszy i że Muhammad jest Jego Sługą i Wyslannikiem, aby osiem bram Raju nie czekały na niego otworem i mógłby wejść którą z nich zechce.” [Muslim #234, abu Dawud #162, Ahmad, an-Nasa'i]

23.  W dniu Arafah

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Najlepsze dua jest dua w dzień Arafah, a najlepszą rzeczą, jaką ja i poprzedni Prorocy mówili jest: ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahu laa shareeka lah’ (Nie ma innego boga tylko Allah, Jedyny bez parnerów i wspólników.” [Al-Tirmidhi, 3585; sklasyfikowany jako hasan przez Al-Albaani w Saheeh Al-Tirmidhi i również w Saheeh Al-Jaami’, 4274]

24.  Po przebudzeniu
25.  W czasie nieszczęścia
26.  Modlitwa po śmierci człowieka

Umm Salamah przekazała, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam), kiedy Abu Salamah umarł i zamknął swoje oczy, powiedział: „Nie proś dla siebie niczego tylko dobra, bo anioły powiedzą’Amin’ dla wszystkiego o co poprosisz. O Allah wybacz abu Salamah i podnieś jego rangę wśród prawowitych.” [Muslim, abu Dawud, Ahmad]
27.  Dua osoby, której serce jest wypełnione szczerością i kiedy jest skupione na Allah
28.  Dua rodziców przeciw i za dzieci

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Są trzy modlitwy (dua), które nie zostaną odrzucone: modlitwa ojca (rodzica) za swoje dziecko, modlitwa osoby poszczącej i modlitwa osoby podróżującej.” [Al-Bayhaqi. zobacz Saheeh Al-Jaami’, 2032; Al-Saheehah, 1797]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Są trzy modlitwy (dua), które zostaną wysłuchane:  modlitwa tego, który został skrzywdzony, podróżującego i modlitwa ojca (rodzica) przeciwko swojemu dziecku.” [Al-Tirmidhi, 1905. zobacz Saheeh Al-Adab Al-Mufrad, 372]

29.  Kiedy słońce przechodzi z południka, ale przed Zuhr

30.  Dua muzułmanina za jego brata w islamie bez jego wiedzy: „Suplikacja, która dostaje najszybszą odpowiedź, jest ta, kiedy muzułmanin prosi dla drugiego muzułmanina podczas jego nieobecności.” [Abu Dawud i Tirmidhi]

31.  W czasie, gdy armia jest gotowa na walke na drodze Allah


opracowane na podstawie:
‘Power of Dua. The Essentials of Making Effective Dua for Self and Others.’ Opublikowane przez IqraSense.com

silna WIARA jako ochrona przed dżinami

Jeśli sługa trzyma sie mocno islamu, posiada szczerą wiarę w swoim sercu i pozostaje w granicach wyznaczonych przez Allah, to Szatan odchodzi i ucieka od niego.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział do Umara: "Szatan z pewnością ucieka od ciebie o Umar." [Ahmad, at-Tirmidhi i ibn Hibban,sahih]

Ale sytuacja nie odnosiła się wyłącznie do Umara. Każdy, kto posiada silną wiarę może pokonać szatana, pokonać go i poniżyc go.

Zostało stwierdzone w innym hadisie: "Wierzący osłabia swojego diabła w ten sam sposób, jak jeden z was osłabia swojego wielbłąda podczas podróży."  

Ibn Kathir stwierdził na temat tego hadisu: "przywiązanie jego diabła oznacza chwycić go za kosmyk i obezwładnić go jak to się dzieje z wielbłądem, jeśli ucieka i jest schwytany."
Jest nawet tak, że muzułmanin może mieć tak silny wpływ na jego "partnera" czy "towarzysza" spośród dżinów, że dżin stanie się muzułmaninem. 

Przekazane przez Muslim i Ahmad, Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział:
"Nie ma nikogo z was kto nie miałby swojego parnera spośród dżinów. Ludzie zapytali: Nawet ty o Wysłanniku Allaha? On odpowiedział: Nawet ja, ale Allah mi pomógł przeciwko niemu, więc on każe czynić mi tylko dobro."

wtorek, 23 sierpnia 2011

DUA - jej wartość i Ramadan cz.1

Dua definiowana jest, jako każdy rodzaj prośby lub modlitwy wznoszonej do Allah. W naszych czasach, można znaleźć wiele powodów, dlaczego ludzie nie praktykują Dua; zapominamy, nie wiemy jak lub po prostu nie wierzymy, że prośby zostaną odpowiedziane.  Podstawowym powodem tego, jest utrata  zależności i zaufania do Allah. Jeśli wierzymy, że nasze Dua nie będą odpowiedziane jest to bardzo zły znak. Nie zwracamy się do Allah w potrzebach, a zamiast tego umieszczamy nasze zaufanie, zależność i nadzieję w ziemskich sprawach, które naszym zdaniem nam pomogą. Chociaż te doczesne rzeczy są środkami, dzięki którym nasze Dua są odpowiadane. Podstawą naszego bytu powinno być nauczenie się automatycznie zwracać się do Allah, a nie do czegokolwiek lub kogokolwiek innego. Dzięki Dua, umocniamy naszą wiarę (Imaan) i nasze relacje z Bogiem, jak również podnosimy naszą świadomość przyczyn i skutków, które mogą pomóc inspirować i motywować nas, aby być bliżej islamu w naszym życiu.
W Koranie znajdziemy wiele zapewnień dla tych, którzy robią dua:
{Powiedział wasz Pan: "Wzywajcie Mnie, a ja was wysłucham! Zaprawdę, ci, którzy są zbyt dumni, by Mi oddawać cześć - wejdą do Gehenny, poniżeni!"} [Koran, 40:60]
{Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości!} [Koran, 7:55]
Allah gniewa się, kiedy nie wznosi się próśb do Niego. On lubi pokorę i wytrwałość w błaganiu, lubi prośby osoby w trudnej sytuacji i uwalnia strapionych. Allah mówi:
{On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jakże mało oni sobie przypominają!} [Koran, 27:62]
„Ktokolwiek nie błaga Allah o coś, Allah będzie miał mu to za złe (Allah będzie zły na niego).” [Saheeh Jaami`as-Sagheer #2414]
Wznoszenie próśb jest jednym z najwspanialszych aktów czci w oczach Allah. On nie zawiedzie żadnego muzułmanina.
Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) przekazała: "Żaden wierzący nie czyni Dua, żeby jego modlitwa została zmarnowana. Albo otrzymuje to w tym świecie albo zostaje złożone dla niego w życiu Przyszłym, jeśli nie będzie sfrustrowany."
O cokolwiek człowiek poprosi, Allah daje mu nawet więcej. Zostało przekazane poprzez Abu Saeed (niech Allah będzie z niego zadowolony), że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Nie ma muzułmanina, który wznosi prośby do Allah, które nie zawierają ani żadnego grzechu ani chęci zerwania więzów pokrwieństwa, żeby Allah nie podarował mu jedną z trzech rzeczy: albo odpowiada na tę prośbę albo odkłada zadośćuczynienie dla niego na życie Przyszłe lub odejmuje równą wartość zła proszącego.” Oni powiedzieli: ‘Więc będziemy prosić Allah o więcej’ Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: ‘Allah posiada więcej.’” [Ahmad, 10749; Al-Tirmidhi, 3573. Sklasyfikowany jako Saheeh przez Al-Albaani w Mishkaat Al-Masaabeeh, 2199]

Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyah said:

Dua, w której nie ma przestępstwa zostanie odpowiedziana, albo człowiek dostanie coś równoważnego. Jest to najlepsza odpowiedź. Rzeczy, o które poprosił mogą być nieosiągalne lub mogą być szkodliwe dla osoby, która modliła się lub dla kogoś innego, a on jest ignorantem i nieświadomym szkodliwych elementów w nim. Ale Rabb (Pan) Jest blisko i zawsze Odpowiadający, On Jest bardziej Współczujący wobec Jego sług niż matka wobec dziecka. On Jest najbardziej Hojny i Litościwy: jeśli On jest proszony o określoną rzecz i wie, że to nie jest najlepsze dla Jego sługi, da mu coś o równej wartości, jak ojciec dla swojego dziecka, który nakazuje mu czegoś, co nie jest dobre dla niego, więc daje mu coś o równej wartości.
[Majmoo’ Al-Fataawa, 14/368]

Allah Wywyższony, mówi w hadisie Qudsi: „Moi słudzy, jeśli wszyscy z was, wcześniejsze i późniejsze pokolenia, ludzie i dżiny, stanęlibyście w jednym miejscu prosząc Mnie (o potrzeby) i Ja spełniłbym potrzeby każdego, to nie pomniejszyłoby to tego, co Ja posiadam, podobnie, jak igła nie pomniejsza morza, jeśli ją w nim umieścisz. [Muslim]

Allah Wywyższony mówi:
{O ludzie! Wy potrzebujecie Boga, a Bóg jest Bogaty, Godny Chwały! [Koran, 35:15]

Nic nie jest w stanie umniejszyć z tego, co Allah posiada, mimo Jego ogromnych darów wobec swojego stworzenia.
{To, co wy posiadacie, wyczerpuje się; a to, co jest u Boga, jest trwałe.} [Koran, 16:96]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Ręka Allah jest pełna i ta pełność nie jest dotknięta poprzez ciągłe wydawanie nocą i za dnia. Czy ty nie widzisz, co On wydał odkąd stworzył niebiosa i ziemię? Mimo tego, nie pomniejszyło się, co jest w Jego Ręku i Jego Tron był ponad wodą, a w Jego Ręku istnieje równowaga (sprawiedliwości), za pomocą której On podnosi i obniża (ludzi).” [Buhari, Muslim]
Każdy wierzący wie, że tylko Allah Wywyższony jest tym, który przynosi korzyści i powoduje szkodę. On daje komu zechce i odbiera komu chce. On zaopatruje kogokolwiek zechce bez rozrachunku. Do Niego należy potęga nad niebiosami i ziemią. Jeśli On zapragnie korzyści dla kogoś nikt nie jest w stanie mu zaszkodzić, nawet gdyby wszyscy ludzie na ziemi chcieliby tego. A jesli zechce szkody dla kogoś, nikt nie jest w stanie ochronić go, nawet gdyby wszyscy ludzie na ziemi wspierali go:
{Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem, to nikt nie zdoła go odsunąć, jak tylko On. A jeśli On chce dla ciebie dobra, to nikt nie odwróci Jego łaski. On obdarza nią, kogo chce ze swoich sług. On jest Przebaczający, Litościwy!} [Koran, 10:107]

{Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa, one pochodzą od Boga. A kiedy dotknie was nieszczęście, to wy do Niego kierujecie wasze błagania.} [Koran, 16:53]

{Powiedz: "A kto będzie posiadał coś dla was wobec Boga, jeśli on zechce dla was jakiejś szkody albo też zapragnie dla was jakiejś korzyści?" Tak! On jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie.}  [Koran, 48:11]

Jedynie Allah słyszy pomoc tonącej osoby na środku morza, błagania osoby będącej podczas ukłonu, skargi uciśnionych i tylko On rozpoznaje łzy pokornego modlącego się w odosobnieniu w nocy. Allah Wywyższony mówi:
{I jeśli będziesz mówił głośno - przecież On zna i tajemnicę i to, co jest najbardziej skryte. Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! Do Niego należą najpiękniejsze imiona!} [Koran, 20:7-8]

Abu Huraira (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Nasz Pan (Potężny i Najwyższy) schodzi nisko każdej nocy aż do nieba Ziemi i pozostaje tam ostatnią trzecią część nocy i mówi: „Kto wznosi do Mnie modlitwy, abym mógł na nie odpowiedzieć? Kto Mnie o coś prosi, abym mógł mu dać? Kto prosi Mnie o wybaczenie bym mógł mu wybaczyć?”.
[al-Buchari (Muslim, Malik, at-Tirmidhi, Abu Dawud; wg  Muslima, hadis kończy się tymi słowami: „I tak kontynuuje aż (światło) brzasku zaświeci”.]


Wznoszenie próśb jest jednym z najlepszych aktów czci, jest czczeniem samym w sobie, jak Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział, ponieważ wymaga to uniżenia się proszącego i świadomość, że potrzebujemy Allah, co ukazuje prawdziwy aspekt poddania się Jemu. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Nie ma niczego bardziej umiłowanego dla Allah niż wznoszenie próśb.” [At-Tirmithi, stwierdzony jako hasan przez al-Albani] [Ibn Maajah: Hasan]

Wersety o poście zostały objawiony wraz ze wspomnieniem o wznoszeniu próśb:

{A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!} [Koran, 2:186]

Ibn Kathir powiedział: „Allah ustanowił ten wers (2:186) mówiący o robieniu dua, między wersem o poście, w celu nakłonienia nas do sumiennego wznoszenia próśb podczas wypełniania postu i za każdym razem kiedy kończymy post, jak Abdullah ibn Amr (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Podczas łamania (zakończenia) postu, prośby osoby poszczącej nie będą odrzucone.” [Ibn Maajah]

Niektórzy uczeni tafsiru powiedzieli: „W tym wersie jest wskazane, że prośby osoby poszczącej mogą być wysłuchane, że wszystkie suplikacje podczas Ramadanu mogą być wysłuchane i że jest zalecane wznoszenie próśb pod koniec każdego dnia Ramadanu."
Co za wspaniałe błogosławieństwo: prośba, która nie zostanie odrzucona podczas łamania postu, spełniona prośba podczas ostatniej trzeciej części nocy i nocy Przeznaczenia, która jest lepsza niż tysiąc miesięcy ciągłego oddawania czci. Upewnij się, że skorzystałeś z tych dziesięciu nocy. Pokaż Allah twoje najlepsze uczynki. Nie pozwól się zwodzić szatanowi i nie strać okazji podczas tych dni.
Podczas Ramadanu, doświadczamy najlepszych nocy, podczas których dary są pomnożone, Miłosierdzie Allah schodzi, błędy są wybaczone i stopnie wierzących są podwyższone.


Jedną z najlepszych dua, którą można recytować podczas Nocy Przeznaczenia (Laylat al-Qadr) jest ta, którą Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nauczył Aiszę (niech Allah będzie z niej zadowolony). Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) powiedziała: „Powiedziałam, ‘O Wysłanniku Allah, jeśli wiedziałabym, która noc jest Nocą Przeznaczenia, co powinnam powiedzieć tej nocy?’ On powiedział: ‘Powiedz: Allaahumma innaka ‘afuwwun tuhibb al-‘afwa fa’affu ‘anni (O Allah, Ty jesteś Wybaczający i Ty kochasz wybaczać, więc wybacz mi).” [Al-Tirmidhi przekazał i sklasyfikował jako sahih]

opracowane na podstawie:
‘Power of Dua. The Essentials of Making Effective Dua for Self and Others.’ Opublikowane przez IqraSense.com