wtorek, 25 kwietnia 2017

Księżyc dla dzieci i nie tylko. 
napisz do mnie a otrzymasz karty pracy

INFORMACJE O KSIĘŻYCU:

·       Nasz Księżyc jest piątym co do wielkości księżycem w naszym Układzie Słonecznym.
·       Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą ziemskim.
·       Jest drugim pod względem jasności obiektem na niebie.
·    Na skutek oddziaływań pływowych następuje ciągły wzrost odległości Księżyca od Ziemi. Tempo tego wzrostu to 3 cm na rok.
·       Średnia odległość Księżyca od Ziemi to: 384403 km.
·       Księżyc wykonuje również ruch dookoła własnej osi.
·       Powierzchnia Księżyca posiada ogromną liczbę kraterów, które powstały po kolizji z kometami i planetoidami. Dlatego, że Księżyc nie posiada atmosfery, narażony jest na dotkliwe kolizje. 
·      Na Księżycu jest bardzo gorąco w ciągu dnia, a w nocy jest bardzo zimno. Średnia temperatura w dzień wynosi 107 stopni Celsjusza, a w nocy -153 stopni Celsjusza. 
·       Analizy chemiczne składu izotopowego Księżyca wykazują na jego podobieństwo do składu izotopowego Ziemi. Sugeruje to wspólne pochodzenie obu ciał niebieskich.
·  Powierzchnia Księżyca utworzona jest głównie przez skały bazaltowe pochodzenia wulkanicznego, a całość pokrywa lekki pył składający się głównie z tlenków krzemu, glinu , wapnia i żelaza.
·       Człowiek ważący 75 kg na Ziemi, na Księżycu ważyłby tylko 12 kg.:-)
·       Neil Armstrong pierwszy stanął na Księżycu.
·       W przeciwieństwie do gwiazd, Księżyc nie świeci światłem własnym, a jedynie odbija światło Słońca.W Koranie Bóg mówi na ten temat:

{Zbudowaliśmy nad wami siedem sfer solidnych. Uczyniliśmy lampę płonącą. “We built seven firm layers above you. We installed a blazing lamp.} [Quran 78:12-13]
Lampa płonąca/blazing lamp po arabsku to "sirajan"- słowo to najlepiej opisuje Słońce jako źródło światła i gorąca.
W Koranie Bóg posługuje się różnymi słowami odnosząc się do takich ciał niebieskich, jak Księżyc, Słońce i Gwiazdy. Różnice między strukturami Słońca i Księżyca są wyrażone w Koranie w następujący sposób:
{Czyż nie widzieliście, jak Bóg stworzył siedem niebios, nałożonych warstwami? I jak umieścił na nich księżyc jako światło, a słońce uczynił lampą? Do you not see how He created seven heavens in layers, and placed the moon as a light in them and made the sun a blazing lamp?”} [Quran 71:15-16]
Słowo "światło" jest użyte opisując Księżyc ("nooran" w języku arabskim) i słowo "lampa" Słońce ("sirajan" w języku arabskim). Słowo używane do opisania Księżyca odnosi się do odbijającego światła. Słowo określające Słońce dotyczy ciała niebieskiego, które zawsze pali się, jest stałym źródłem ciepła i światła.
Słońce nazywa się ogniskiem promieniowania, co oznacza, że emituje światło, a księżyc zwany jest odzwierciedlającym światłem, co oznacza, że odbija światło. Księżyc odbijając światło słońca daje światło, więc oddaje tylko to, co otrzymał. Ma różne fazy, dlatego widzimy go różniącego się intensywnością w zależności od kąta słońca, księżyca, ziemi.
W poniżym wersie użyte jest słowo "thaqib", które użyte jest do opisania czegoś, co świeci, przebija ciemność światłem: samowytwarzanym, palącym się.

{To jest gwiazda przenikająca.It is the star that pierces through darkness!”} [Quran 86:3]
Obecnie wiemy, że Księżyc nie emituje własnego światła, ale odzwierciedla te, które dochodzi do niego ze Słońca. Wiemy też, że Słońce i Gwiazdy emitują własne światło. Fakty te zostały ujawnione w Koranie w czasach, w których ludzkość po prostu nie miała możliwości, aby odkryć to na własną rękę.·       Księżyc zmienia swój kształt. Jest to nic innego jak oświetlona półkula Księżyca obserwowana pod różnymi kątami. Wynika to ze zmiennego wzajemnego położenia Księżyca, Ziemi i Słońca. Te różne postaci księżyca nazywamy fazami. Ich przejście jedna w drugą następują w sposób ciągły. Wyróżnia się po kolei:
 • nów - obserwowany jest, gdy półkula , która jest widoczna z Ziemi nie jest oświetlona przez Słońce.
 • pełnia - drugi skrajny wizerunek Księżyca. Widoczna jest cała jego tarcza. Dzieje się tak, gdy Księżyc znajdzie się na linii Słońce - Ziemia, ale po przeciwnej niż Słońce stronie.
 • kwadry- stany pośrednie Księżyca kiedy go "ubywa" lub "przybywa".
Pomiędzy takimi samymi fazami Księżyca upływa średnio 29.5 dnia.ZRÓBCIE EKSPERYMENT, ŻEBY POKAZAĆ DZIECIOM FAZY KSIĘŻYCA:
Potrzebne rzeczy:

·       kula (najlepiej styropianowa, którą można dodatkowo pomalować)
·       patyczek do szaszłyków
·       latarka


1.     Styropianowy ‘Księżyc’ nabij na patyczek do szaszłyków.

2.    Wyłącz światło (najlepiej to robić w ciemnym pomieszczeniu): dzieci zdadzą sobie sprawę, że nie mogą dostrzec ‘Księżyca’ w ciemności, bo nie świeci on sam z siebie.

3.    Poświeć w ‘Księżyc’ latarką (która ma przypominać Słońce): będzie on bardzo jasny po rozświetlonej stronie.
4.  Trzymając latarkę w jednym ustalonym miejscu, obracaj ‘Księżycem’. W ten sposób faktycznie zobaczą, że fazy się zmieniają: Księżyc okrąża Ziemię i jest oświetlany przez nieruchome źródło światła (Słońce). ·       Kalendarz muzułmański to kalendarz księżycowy, co oznacza, że miesiąc następuje według cyklów księżyca. Oznacza to również, że w porównaniu do kalendarza gregoriańskiego (słonecznego), miesiąc ramadan będzie występował około 11 dni wcześniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Ramadan jest dziewiątym miesiącem w kalendarzu muzułmańskim.

·        Kalendarz słoneczny przypomina księżycowy kalendarz pod względem liczby miesięcy, ale różni się liczbą dni. Kalendarz słoneczny  jest 11 dni dłuższy niż księżycowy kalendarz.


·       Kalendarz gregoriański pochodzi od imienia papieża, który go zaproponował w 1582 roku -papież Grzegorz XIII, jest to poprawiony kalendarz juliański.

·     Natomiast kalendarz muzułmański, księżycowy nazywa się kalendarzem hidżra (hijra) i za jego początek uznano pierwszy dzień roku księżycowego, w którym odbyła się hidżra, to jest emigracja Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Boga niech będą z nim) i muzułmanów z Mekki do Medyny, czyli  w 622 roku. Kolejne lata liczone są zatem od tego roku, a dla odróżnienia od ery chrześcijańskiej są one dzisiaj oznaczane jako A.H. (łac. Anno Hegirae- w roku Hidżra). Pierwszym dniem nowego miesiąca jest pierwszy dzień po dniu, w którym księżyc został zobaczony po raz pierwszy po nowiu. Dzień trwa od zachodu do zachodu słońca. Jeśli ze względu na warunki atmosferyczne obserwacja nie jest możliwa, dzień trzydziesty jest dniem ostatnim miesiąca.


·        Dlaczego muzułmanie używają kalendarza księżycowego? Allah mówi o tym w Koranie:

{On jest Tym, który uczynił słońce jasnością, a księżyc światłem (odbitym); i który wyznaczył dla niego fazy, abyście znali liczbę lat i rachunek. Bóg stworzył to niewątpliwie w całej prawdzie, rozdzielając znaki dla ludzi, którzy wiedzą. “It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a light and measured out its (their) stages, that you might know the number of years and the reckoning”} [Quran 10:5]. 


Słońce określa dzień i noc, a księżyc miesiące i lata.
Bó mówi, że jest 12 miesięcy w roku:
{Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich - cztery święte.To jest religia prawdziwa. Verily, the number of months with Allah is twelve months (in a year), so was it ordained by Allah on the Day when He created the heavens and the earth; of them four are Sacred, (i.e. the 1st, the 7th, the 11th and the 12th months of the Islamic calendar). That is the right religion, so wrong not yourselves therein” }[Quran 9:36].·        Czemu obserwujemy księżyc przed rozpoczęciem ramadanu i zakończeniem?
Prorok (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) zalecił obserwowanie księżyca. Zostało przekazane, że Abu Hurayrah powiedział: Prorok (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) powiedział: "Pościj, gdy widzisz księżyc i zakończ post, gdy go widzisz, a jeśli jest zbyt pochmurnie (i nie widać księżyca), wypełnij liczbę (dni ) miesiąca sha'baan jako trzydzieści". I zostało przekazane przez Abd-Allaah ibn Umar (niech Bóg będzie zadowolony z niego), że Wysłannik Allah (pokój i błogosławieństwa Allah niech będą z nim) powiedział: "Miesiąc ma 29 dni, więc nie pościj, dopóki nie zobaczysz księżyca, a jeśli będzie zbyt pochmurnie, wypełnij miesiąc jako trzydzieści dni ". Pierwszy z hadisów nakazuje pościć miesiąc ramadaan, kiedy pojawi się  nowy księżyc lub kiedy miesiąc sha ' baan jest ukończony trzydziestoma dniami i nakazuje zakończenie postu, gdy pojawi się nowy księżyc shawwaal lub gdy ramadaan zostanie zakończony trzydziestoma dniami. Drugi hadis zabrania postu ramadaan, zanim pojawi się nowy księżyc lub zanim sha'baan zostanie zakończony, jeśli jest pochmurnie i nie można zobaczyć księżyca.
MIESIĄCE KALENDARZA MUZUŁMAŃSKIEGO:
 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi' al-awwal
 4. Rabi' al-thani   
 5. Jumada al-awwal
 6. Jumada al-thani
 7. Rajab
 8. Sha'ban
 9. Ramadan
 10. Shawwal
 11. Dhu al-Qi'dah
 12. Dhu al-Hijjah 


Napisz do mnie, a wyślę ci opracowanie tego postu do wydruku i dodatkowo karty do wydruku do pracy z dziećmi. sanulka79@gmail.com