czwartek, 25 sierpnia 2011

DUA - jej warunki i najlepszy czas na wznoszenie próśb, cz.2

Hadis mówi: "Ad-Du'aa Huwal-3ibaadah" [Abu Dawud, at-Tirmidhi, Hasan Sahih] "Dua jest to Ibadah" (oddawanie czci), więc wznoszenie dua do kogoś innego niż Allah jest Szirk-iem.

„Jeśli prosisz, proś Allah, jeśli szukasz pomocy, szukaj jej u Allah.” [przekazane przez Al-Tirmidhi, 2516; sklasyfikowane jako Saheeh przez Al-Albaani w Saheeh Al-Jaami’]

Jest to istotny warunek, aby Dua zostało zaakceptowane; Dua nie może być kierowane do innych niż tylko do Allah Jedynego.

Kolejnym warunkiem jest szczerość lub alqalb Hudoor, czyli serce ma być obecne przy dua.

„Wiedz, że Allah nie przyjmuje dua od roztargnionego serca.” [przekazany przez Al-Tirmidhi, 3479; classed as hasan by Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami’, 245]

Ponadto, jedzenie, picie, ubranie i styl życia osoby wznoszącej prośby powinno być Halal. Należy unikać niezgodnych z prawem, bezbożnych lub zabronionych źródeł lub środków do życia.

Ibn Rajab Al-Hanbali (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Zostało przekazane, że ‘Umar Ibn Al-Khattaab (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział:
“Unikając tego, co Allah zabronił, Allah przyjmie dua i tasbeeh".

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) wspomniał człowieka, który podejmuje się długiej podróży i jest zaniedbany i pokryty kurzem i wyciąga ręce ku niebu mówiąc: "Panie, Panie", kiedy jego jedzenie jest haram, jego picie jest haram, jego ubrania są haram. Żywi się haram, więc jak może otrzymać odpowiedź? [Muslim, 1015]

Nie można prosić o coś grzesznego czy Haram. Dua nie powinna być przeciwko rodzinie i jej mienia (tj. o zerwanie więzi pokrewieństwa). Jeśli ktoś prosi Boga, przeklinając kogoś, wznosi się to do nieba i trafia do danej osoby, jeżeli zasługuje ona na to, jeśli nie zasługuje przekleństwo wraca do osoby, która błagała.

Cierpliwość jest kolejnym warunkiem. Ta wytrwałość w wznoszeniu próśb jest bardzo ważna. Nie można mówić: "Dlaczego Bóg nie odpowiedział na moje Dua" lub "modliłem się i modliłem tak wiele razy, ale nie została zaakceptowana", a następnie być zawiedzionym i zrezygnować z modlitwy.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Dostaniesz odpowiedź tak długo, jak nie będziesz się śpieszył i mówił: ‘Robiłem dua, ale nie dostałem odpowiedzi.’ [Narrated by Al-Bukhari, 6340; Muslim, 2735]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: "Mój sługa otrzyma odpowiedź tak długo, jak jego dua nie wiąże się z grzechem lub zerwaniem więzi rodzinnych i tak długo, jak długo nie jest pochopny.” Zapytano: "Co oznacza bycie pochopnym", on powiedział: "Kiedy mówi: ’prosiłem i prosiłem i nie widziałem żadnej odpowiedzi’ i następnie się frustruje i przestaje czynić dua.” [al-Bukahari, 6340; Muslim, 2735.]

Również trzeba być pewnym, mieć głęboką wiarę, że tylko Allah może odpowiedzieć na Dua. Zrozumienie zależności od Boga, prosząc z absolutną determinacją i wierząc z całą pewnością, że czyjeś Dua będą odpwiedziane jest również warunkiem przyjęcia prośby.

„Rób dua, kiedy jesteś pewny odpowiedzi.” [Al-Tirmidhi; classed as hasan by Al-Albaani in Saheeh Al-Jaami’, 245]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: “Wołaj Allah kiedy jesteś pewny odpowiedzi i pamietaj, że Allah nie odpowie na prośby niedbałego i nieuważnego serca.” [Al-Tirmidhi, 3479; classed as hasan by Shaykh Al-Albaani in Saheeh Al-Tirmidhi, 2766]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „ Niech żaden z was nie umiera, jak tylko spodziewając się najlepszego od Allah.” [Muslim, 2877]

Nie powinno się mówić: "O Allah zrób to ... jeśli tak chcesz ... ", ponieważ należy odwoływać się do Allah z pewnością, bo nikt nie może zmusić Allah do czegoś wbrew Jego woli.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Nikt z was nie powinien mówić:’O Allah wybacz mi, jeśli zechcesz. O Allah zlituj się nade mną, jeśli zechcesz; on powinnien być pewny  w jego prośbach, bo nikt nie może zmusić Allah.” [Al-Bukhari, 6339; Muslim, 2679]

Jeśli ktoś spełni te warunki, to Allah zdecydowanie odpowie na Dua, odejmie jakieś równoważne zło lub da coś lepszego  w życiu ostatecznym.

Możemy i powinniśmy robić Dua w każdych warunkach, tj. zarówno w trudności, jak i w dobrobycie. Istnieją również specjalne momenty, w których Dua zostanie bardziej prawdopodobnie przyjęta:

1.      Kiedy ktoś jest uciśniony:

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Obawiaj się modlitwy skrzywdzoonego, bo nie ma bariery pomiędzy nim a Allah.” [Al-Bukhari, 469; Muslim, 19]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Modlitwa tego, który został skrzywdzony zostanie wysłuchana, nawet, jeśli jest grzesznikiem, bowiem czyni on zło tylko przwciwko sobie.” [Ahmad. zobacz Saheeh Al-Jaami’, 3382]

2.      W czasie między Athanem a Iqama:

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Dua oferowana międzu Athanem a iqama nie jest odrzucona.” [Abu Dawood, 521; Al-Tirmidhi, 212. Zobacz również Saheeh Al-Jaami’, 2408]

3.      W czasie nawoływania na modlitwę

"Szukajcie odpowiedzi na prośby, gdy armie spotykają się, kiedy jest nawoływanie na modlitwę i gdy pada deszcz" [Imam al-Shafi' in al-Umm, al-Sahihah #1469]
4.      W czasie walki, kiedy wojownicy są zaangażowani
5.      Podczas deszczu:

Zostało powiedziane w hadisie Sahl ibn Sa’d, co jest przypisane Prorokowi (salla Allahu alejhi wa sallam): „Są dwie rzeczy, które nie zostaną odrzucone: dua w czasie nawoływania na modlitwe i w czasie deszczu.” [Abu Dawood skalsyfikowany jako Saheeh przez Al-Albaani w Saheeh Al-Jaami’, 3078]

6.      Podczas choroby

Umm Salamah (niech Allah będzie z niej zadowolony) przekazała, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Kiedy odwiedzacie chorego lub zmarłego, to proś tylko o dobro, bowiem aniołowie mówią ‘Amin’ dla wszystkiego, co mówisz.” [Muslim #2126]

7.      W ostatniej trzeciej części nocy

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: "W ostatniej trzeciej części każdej nocy nasz Rabb (Opiekun) (Allah subhana wa ta’allah) schodzi do najniższego nieba i mówi:" Kto mnie wzywa, abym mógł mu odpowiedzieć?  Kto prosi mnie, abym mógł przyznać mu? Kto prosi o przebaczenie ode mnie, abym mógł mu wybaczyć? [Sahih al-Bukhari, Hadith Qudsi]
       

8.      Ramadan (szczególnie Lailatul Qadr, Noc Przeznaczenia)
9.      Podczas podróży

Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Trzy błagania nie zostaną odrzucone przez Allah, błagania rodziców dla swojego dziecka, błaganie tego, który pości i błagania podróżnego.” [al-Bayhaqi, at-Tirmidhi - Sahih] Podczas podróży Allah wysłuchuje próśb tylko, jeśli podróż jest w dobrym, legalnym celu, a nie haram.

10.    W piatek

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) mówił o piątku i powiedział: "Jest godzina w piątek podczas której, jeśli muzułmanin oferuje Salat (modlitwa) i prosi o coś Allaha, to Allah z pewnością spełni jego żądanie." On (Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) palcami pokazał jak krótki jest ten czas. [Sahih al-Bukhari]

Niektórzy twierdzą, że godzina ta jest od czasu kiedy Imam wchodzi do meczetu na modlitwę piątkową aż do końca modlitwy (między dwoma khutbahs), podczas gdy inni mówią, że jest to ostatnia godzina dnia (tj. po modlitwie Asr do modlitwy Maghrib).

11.  Łamiąc (kończąc) post i podczas postu

Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Trzy prośby nie zostaną odrzucone przez Allah, suplikacja rodziców za ich dziecko, suplikacja tego, który pości (w innej narracji podczas łamania postu) i suplikacja podróżnego.” [al-Bayhaqi, at-Tirmidhi - Sahih]

12.  Po obowiązkowej części modlitwy

Według hadisu Abu Umaamah zostało powiedziane: “O Wysłanniku Allah, które dua jest wysłuchiwane? On powiedział :”W ostatniej trzeciej części nocy i po zakończeniu modlitwy.” [Al-Tirmidhi, 3499; sklasyfikowany jako hasan Al-Albaani w Saheeh Al-Tirmidhi]

13.  W Sujood

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Człowiek może być najbliżej swego Pana podczas pokłonu, więc mów duzo dua w tym czasie.” [Muslim, 482, z hadisu Abu Hurayrah]

I powiedział: „Co do skłonu, wywyższaj Allah wtedy, a podczas pokłonu usilnie rób dua, bo wtedy jest bardziej prawdopodobne, że otrzymasz odpowiedź.” [Muslim w jego Saheeh]

14.  Pijąc wodę ze źródła ZamZam
Przekazał Jaabir, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Woda Zamzam jest dlatego dlaczego jest pita.” (czyli, że można robić dua pijąc ją dla np.zdrowia) [Ahmad i Ibn Maajah, 3062. Sklasyfikowany jako Saheeh przez Al-Albaani w Saheeh Al-Jaami’, 5502]

15.  Na początku modlitwy (Dua of Istiftah)
16.  Kiedy ktoś zaczyna modlitwę mówiąc: „wszelka Chwała należy się Allah
17.  Kiedy ktoś recytuje al-Fatiha, która jest prośbą

Przekazał Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony), że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Allah (Potężny i Wywyższony) powiedział: ‚Podzieliłem modlitwę miedzy Mnie i Mojego sługę na dwie połowy i Mój sługa będzie miał to, o co poprosi. Kiedy sługa mówi: Al-hamdulillahi rabbil-alamin, Allah (Potężny i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Mój sługa wychwalił Mnie’ I kiedy mówi: Ar-rahman-rrahim, Allah (Potężny i Wywyższony niech będzie) mówi: ‚Mój sługa wychwalił Mnie’ i kiedy mówi: Maliki jałmi ddin, Allah mówi: ‚Mój sługa wysławił Mnie’ - a pewnego razu powiedział: ‚Mój sługa poddał się Mojej mocy’. I kiedy mówi: Ijjaka nabudu ła ijjaka nastain, On mówi: ‚To jest między Mną a Moim sługą i Mój sługa otrzyma to, o co prosił’. I kiedy mówi: Ihdina ssiratal-mustaqim, sirata-lladhina anamta alajhim ghayril-maghdubi alajhim ła la ddallin, On mówi: ‚To jest dla Mojego sługi i Mój sługa będzie miał to, o co poprosił’”. [Muslim 4: 395]
18.  Kiedy Amin jest wypowiedziane w modlitwie, również w al-Fatiha

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Kiedy Imam mówi ‘Amin’, powtórz również po nim, ponieważ kogokolwiek Amin zbiega się z Amin aniołów, jego wszystkie grzechy zostaną wybaczone..” [Sahih al-Bukhari #780, Muslim #410 i inni]

19.  Podczas podnoszenia glowy po Ruku
20.  W ostatniej części modlitwy, po wypowiedzeniu błogosławieństw dla Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam)
21.  Przed zakończeniem modlitwy, przed wypowiedzeniem Tasleem (Salam dla aniołów)
22.  Na zakończenie wudu

Umar ibn Al-Khattab przekazał, że Prorok  (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: ”Nie ma nikogo z was, kto robi wudu i robi to idealnie, a następnie mówi:’Zaświadczam, że nie ma innego boga niż Allah, Jedynego, nie mającego współtowarzyszy i że Muhammad jest Jego Sługą i Wyslannikiem, aby osiem bram Raju nie czekały na niego otworem i mógłby wejść którą z nich zechce.” [Muslim #234, abu Dawud #162, Ahmad, an-Nasa'i]

23.  W dniu Arafah

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Najlepsze dua jest dua w dzień Arafah, a najlepszą rzeczą, jaką ja i poprzedni Prorocy mówili jest: ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahu laa shareeka lah’ (Nie ma innego boga tylko Allah, Jedyny bez parnerów i wspólników.” [Al-Tirmidhi, 3585; sklasyfikowany jako hasan przez Al-Albaani w Saheeh Al-Tirmidhi i również w Saheeh Al-Jaami’, 4274]

24.  Po przebudzeniu
25.  W czasie nieszczęścia
26.  Modlitwa po śmierci człowieka

Umm Salamah przekazała, że Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam), kiedy Abu Salamah umarł i zamknął swoje oczy, powiedział: „Nie proś dla siebie niczego tylko dobra, bo anioły powiedzą’Amin’ dla wszystkiego o co poprosisz. O Allah wybacz abu Salamah i podnieś jego rangę wśród prawowitych.” [Muslim, abu Dawud, Ahmad]
27.  Dua osoby, której serce jest wypełnione szczerością i kiedy jest skupione na Allah
28.  Dua rodziców przeciw i za dzieci

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Są trzy modlitwy (dua), które nie zostaną odrzucone: modlitwa ojca (rodzica) za swoje dziecko, modlitwa osoby poszczącej i modlitwa osoby podróżującej.” [Al-Bayhaqi. zobacz Saheeh Al-Jaami’, 2032; Al-Saheehah, 1797]

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Są trzy modlitwy (dua), które zostaną wysłuchane:  modlitwa tego, który został skrzywdzony, podróżującego i modlitwa ojca (rodzica) przeciwko swojemu dziecku.” [Al-Tirmidhi, 1905. zobacz Saheeh Al-Adab Al-Mufrad, 372]

29.  Kiedy słońce przechodzi z południka, ale przed Zuhr

30.  Dua muzułmanina za jego brata w islamie bez jego wiedzy: „Suplikacja, która dostaje najszybszą odpowiedź, jest ta, kiedy muzułmanin prosi dla drugiego muzułmanina podczas jego nieobecności.” [Abu Dawud i Tirmidhi]

31.  W czasie, gdy armia jest gotowa na walke na drodze Allah


opracowane na podstawie:
‘Power of Dua. The Essentials of Making Effective Dua for Self and Others.’ Opublikowane przez IqraSense.com