środa, 7 maja 2014

Muhammad w Biblii

Wszechmogący Bóg mówi do Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa rozdział 18 werset 18:

"I wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ciebie, włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co Ja mu polecę."

„włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co Ja mu polecę."
Prorok Muhammad (pokój z nim) był niepiśmienny i każde objawienie, jakie otrzymał od Boga Wszechmogącego, powtórzał je dosłownie.

Chrześcijanie mówią, że to proroctwo odnosi się do Jezusa (pokój z nim), ponieważ Jezus (pokój z nim) był jak Mojżesz (pokój z nim). Mojżesz (pokój z nim) był Hebrajczykiem, jak i Jezus (pokój z nim) był Hebrajczykiem, Mojżesz (pokój z nim) był prorokiem i Jezus (pokój z nim) był także prorokiem.

Jeśli to są jedyne kryteria tego proroctwa, które należy spełnić, to wszyscy Prorocy Biblii, którzy przyszli po Mojżeszu (pokój z nim), tacy jak Salomon, Izajasz, Ezechiel, Daniel, Ozeasz, Joel, Malachiasz, Jan Chrzciciel, itp. (pokój z nimi wszystkimi) wypełniają to proroctwo, ponieważ wszyscy byli Żydami, jak i prorokami. Jednak to prorok Muhammad (pokój z nim) jest jak Mojżesz (pokój z nim).

Prównajmy który z proroków jest jak Mojższesz (pokój z nim):


MUHAMMAD
MOJŻESZ
JEZUS     
Pokój z nimi
ojciec i matka
ojciec i matka
matka

zaślubiony i dzieci
zaślubiony i dzieci
nie był zaślubiony i nie miał dzieci


normalne narodziny


naturalna śmierć

narmalne narodziny

naturalna śmierć

nadprzyrodzone narodziny


wniebowstąpienie (Quran)/ zmartwychwstanie (Biblia)


zaakceptowany

zaakceptowany

odrzucony


przywódca

przywódca

nie sprawował rządów


prawo
prawo
wypełnić stare prawo

emigracja z ludem
emigracja z ludem
nie było emigracji

zwycięstwo
zwycięstwo
brak zwycięstwa


pogrzebani w ziemi

pogrzebani w ziemi

zmartwychwstanie/wniebowstąpienie
nie boskość

40
nie boskość

40
boskość według chrześcijan

30
1.       Oboje Muhammad i Mojższesz mieli obojga rodziców, natomiast Jezus miał tylko matkę. [Mateusz 1:18 i Łukasz 1:35 i Quran 3:42-47]
2.       Oboje mieli żony i dzieci. Jezus według Biblii nie ożenił się i nie miał dzieci.
3.       Muhammad i Mojżesz narodzili sie w normalny sposób, Jezus w nadprzyrodzny, bez ojca.
4.       Oboje (Muhammad i Mojższesz) umarli naturalną śmiercią. Jezus według Biblii zginął na krzyżu i zmartwych wstał, natomiast według Quranu został wzniesiony żywy do nieba przez Boga (Quran 4:157-158)
5.       Muhammad i Mojższesz zostali zaakceptowani przez swój naród, natomiast Jezus został odrzucony. [„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.” Jan 1:11]
6.       Muhammad oprócz prorokiem był również przywódcą, tak samo jak Mojzesz. Jezus nie. [„Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.]
7.       Muhammad dostał nowe prawo, tak samo jak Mojzszesz, Jezus przyszedł wypełniać prawo Mojżesza. Jezus (pokój z nim) powiedział: [Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (Mateusz 5 ,17 )
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (Mateusz 5 ,18 ).
8.       Mojższesz wyemigrował ze swoim ludem do Egiptu, Muhammad wyemigrował ze swoim ludem do Medyny, Jezus nie. Zarówno dla muzułmanów (od emigracji/hijry zaczyna się kalendarz muzułmański) jak i dla Żydów emigracja była ważnym wydarzeniem, jest to więc ważne podobieństwo między tymi prorokami.
9.       Oboje (Mojższesz i Muhammad) zwycieżyli nad swoimi wrogami, Jezus nie, według chrześcijan został on ukrzyżowany. (muzułmanie wierzą w wniebowstąpienie Jezusa żywym).
10.   Muhammad i Mojższesz zostali pogrzebani, a Jezus według chrześcijan zmartwychwstał, a według muzułmanów Bóg go uratował i wziął do nieba.
11.   Muhammad i Mojższesz byli tylko ludźmi, nie ma boskości, natomiast chrześcijanie wierzą, że Jezus jest częścią boskiej trójcy. Więc jak chrześcijanie mogą twierdzić, że Moższesz jest jak Jezus, jeśli Mojższesz dla nich był tylko prorokiem, a Jezus Bogiem/synem Boga.
12.   Muhammad rozpoczął swoją misję proroczą mając 40 lat, Mojższesz również w tym samym wieku, Jezus mając 30 lat.

Muhammad (pokój z nim) jest spośród braci Mojżesza (pokój z nim). Arabowie są braćmi Żydów. Abraham (pokój z nim) miał dwóch synów: Ismail i Isaac (pokój z nimi). Arabowie są potomkami Ismaila (pokój z nim) i Żydzi są potomkami Izaaka (pokój z nim).


Księga Powtórzonego Prawa, 18:19

„Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy.”

{i tym, którzy idą za Posłańcem, Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii ; on im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co niesłuszne; i zezwala im na rzeczy dobre, a zakazuje im rzeczy brzydkich; i zdejmuje z nich brzemię i okowy, które im ciążyły. A ci, którzy w niego wierzą, podtrzymują go i pomagają mu, i idą za światłem, które zostało z nim zesłane. 0ni będą szczęśliwi. [Quran 7:157]

Opracowane na podstawie filmu: