poniedziałek, 26 września 2011

i nie ozdabiajcie się (Tabarruj)..../Tafsir 33:32-33

TAFSIR IBN KATHIR
{32 0 żony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne (macie Taqwa), nie bądźcie pokorne, delikatne w słowach, aby nie pożądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie (z ang. tł. mówcie w dostojny, honorowy sposób)!

33 Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się (Tabarruj) w ten sposób, jak ozdabiały (Tabarruj) się kobiety za czasów pogaństwa! Odprawiajcie modlitwę (Salah), dawajcie jałmużnę (Zakah)...}
[Koran, 33:32-33]
Nakazywanie pewnych zachowań, aby Matki Wiernych mogły być przykładem.

To są dobre obyczaje, które Allah nakazał żoną Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam), aby były przykładem do naśladowania dla kobiet Ummy. Allah powiedział, zwracając się do żon Proroka, że powinny obawiać się Allah, tak jak im nakazał i że żadna inna kobieta nie może być jak one lub że nie może dorównać  ich cnocie i statusowi. Następnie Allah mówi:

[nie bądźcie pokorne, delikatne w słowach] As Suddi i inni powiedzieli, że znaczy to, nie bądź łagodna, delikatna w mowie kiedy mówisz do mężczyzny. Allah mówi:

[aby nie pożądał was ten, w którego sercu mieszka choroba], znaczy, coś nieczystego

[mówcie w dostojny, honorowy sposób] Ibn Zayd powiedział: „Skromna i dostojna mowa, która znana jest jako dobra.” To oznacza, że powinna zwracać się mówiąc do non-mahram mężczyzny, w sposób, który nie jest delikatny, kobieta nie powinna zwracać się do mężczyzny non-mahram, w ten sam sposób w jaki mówi do męża.

[Przebywajcie w swoich domach] oznacza, przebywaj w swoim domu i nie opuszczaj go bez powodu. Jednym z powodów wymienionych w prawie szariatu jest modlitwa w meczecie, tak długo, jak spełnione są warunki, jak Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział:

„Nie broń kobietom, sługom Allah meczetu Allah, ale niech wychodzą nieuperfumowane.”
Według innego przekazu:
„mimo że ich domy są lepsze dla nich”

[nie ozdabiajcie się (Tabarruj) w ten sposób, jak ozdabiały się (Tabarruj) kobiety za czasów pogaństwa] Mujahid powiedział: „Kobiety wychodziły na zewnątrz, przechadzając się przed mężczyznami i to było Tabaruuj za czasów Jahiliyyah.” Qatadah powiedział: „Kiedy wychodzą ze swoich domów, chodząc w bezwstydny i flirtujący sposób, a Allah Wywyższony, zabronił tego.” Muqatil bin Hayyan powiedział: „Tabarruj jest kiedy kobieta zakłada Khimar na jeje głowę, ale nie wiąże jej prawidłowo.” Tak, że jej naszyjniki, kolczyki i szyja są widoczne.  To jest Tabarruj i Allah zwraca się do wszystkich wierzących kobiet odnośnie Tabarruj.

[Odprawiajcie modlitwę (Salah), dawajcie jałmużnę (Zakah) ] Allah najpierw zabronił im czynić zło, a następnie nakazuje im czynić dobro odprawiając regularne modlitwy, co oznacza czcić Allah Jedynego, bez dodawania Mu partnerów i płacić Zakah, co oznacza czynić dobro dla innych ludzi.

Tabarruj jest nieposłuszeństwem wobec Allah i Jego Wysłannika (salla Allahu aleyhi wa sallam):
Ten, kto jest nieposłuszny Allah i Jego Wysłannikowi (salla Allahu aleyhi wa sallam) może jedynie szkodzić sobie i nie może zaszkodzić w żaden sposób Allah. Wysłannik (salla Allahu aleyhi wa sallam) powiedział: "Wszyscy moi naśladowcy wejdą do Raju z wyjątkiem tych, którzy odmówią.” Zapytano: „O Wysłanniku Allah, kto by odmówił?” On (salla Allahu aleyhi wa sallam) powiedział: „Ten, kto słucha się mnie, wejdzie do Raju, a ten, kto jest mi nieposłuszny, odmówił.” [przekazane przez al-Buhari]

Zostało przekazane, że Mu’awiyyah (niech Allah będzie z niego zadowolony) wygłosił mowę w Wielkiej Syrii i w niej wspomniał, że Prorok (salla Allahu aleyhi wa sallam) zabronił siedmiu rzeczy i jedną z nich jest Tabarruj.

Abdullaah ibn Mas’ood (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał, że Prorok (salla Allahu aleyhi wa sallam) nie lubił dziesięciu rodzajów zachowania i wśród nich jest ukazywanie i upiększanie w nieodpowiednich miejscach.

Jalaal-ud-Deen as-Suyuti (d.911H) (rahimahullaah) powiedział: „Tabarruj poprzez ukazywanie upiększenia jest afiszowaniem się przed obcymi i to jest znienawidzone.” To jest wyjaśnienie znaczenia wypowiedzi Abdullaah ibn Mas’ooda „nieodpowiednie miejsce”, nie dotyczy to sytuacji, kiedy upiększanie jest czynione dla męża.

Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani w ‘Jilbab ul Mar-ah Muslimah fi Kitab wa Sunnah’ napisał, że Tabarruj jest wtedy, kiedy kobieta pokazuje, to co spowoduje pragnienie mężczyzn. Może to być jej piękno, jej kosmetyki, lub wszystko co powinna zakryć. A celem nakazu nałożenia Jilbabu jest zakrycie piękna kobiety, więc nie jest rozsądne, aby Jilbab był sam w sobie bardzo atrakcyjny.
Nie jest traktowane jako ozdoba, jeśli kobieta ubiera inne kolory, niz biały lub czarny. To jest coś, co jest jasne. Dowodem na to jest praktyka kobiet towarzyszy w tej sprawie, które zostały przekazane przez al-Hafidth ibn Abi Shaybah w swojej książce al-Mussanaf:
Od Ibrahima - "On razem z Alqamah i al-Aswad wchodzili do żon Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) i widzieli je ubrane w czerwone wierzchnie okrycia."
Od Ibn Abi Mulaykah, który powiedział: “Widziałem Umm Salamah ubraną w wierzchnie ubranie farbowane szafranem.”
Od al-Qasim, syn Muhammada ibn Abu Bakr as-Siddiq – “Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) nosiła żółte ubranie i była w stanie Ihram.”
Z przekazu od al-Qasim: „Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) nosiła ubranie farbowane szafranem i była w stanie Ihram.” [od tł. religijny stan czystości, jaki każdy muzułmanin musi osiągnąć przed odbyciem Hajj]
Od Hisham, od Fatima bint Mundhir: „Asma miała w zwyczaju nosić ubranie farbowane szafranem i była w stanie Ihram.”
Od Sa’id ibn Jubayr, że zobaczył „niektóre z żon Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) robiące Tawaf w domu [Meczet al-Haram w Mekka] i zakryte były ubraniami farbowanymi szafranem.”


Abu Ubaydah powiedział: Tabarruj jest kiedy kobieta ukazuje jej piękno i jej ciało w sposób, aby wywołać seksualne podniecenie u mężczyzn.
Mubarrad powiedział: Tabarruj jest kiedy kobieta odsłania jej fizyczną atrakcyjność, którą ma obowiązek zakryć.
Mujahid i Qatadah powiedział: Tabarruj znaczy chodzić w zmysłowy sposób.
Muqatil powiedział: Tabarruj jest kiedy kobieta zakrywa tylko głowę chustą bez zasłonięcia szyi i klatki piersiowej.

Tabarruj jest poważnym, destruktywnym grzechem:

Umayymah, córka Ruqayyah odwiedziła Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam), aby upewnić się na temat przesłania islamu i tego, że on był i jest Wysłannikiem Allah (salla Allahu alejhi wa sallam). Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział do niej:

„Daje ci moje potwierdzenie, że nie możesz dodawać partnerów obok Allah, nie kradnij, nie popełniaj nierządu lub cudzołóstwa, nie zabijaj swojego dziecka, nie czyń żadnego fałszu swoimi rękoma i między twoimi nogami, nie lamentuj i nie czyń tabarruj, jak przed jahiliyyah.” [przekazany przez Ahmad ibn Hanbal w jego Musnad, Shaykh Ahmad Shakir uznał łańcuch hadisu jako „dobry” i stwierdził, że Imaam ibn Kathir wspomniał ten hadis w jego tafsirze mówiąc, że łańcuch tej narracji jest „dobry”]

Jasnym jest, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiązał Tabarruj (ukazywanie piękna) z ciężkimi, destruktywnymi grzechami.

Tabarruj sprowadza przeklęństwo i wyparcie się Miłosierdzia Allah.

Wysłannik (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Wśród ostatnich generacji mojej ummy będą kobiety, które są ubrane, ale w rzeczywistości nagie. Na ich głowach są garby, jak te u wielbłądów. Przeklinaj je, bowiem z pewnością sa one przeklęte.” [przekazany przez at-Tabaaranee, Shaykh al-Albaanee uznał go za sahih.]

Tabarruj jest atrybutem ludzi piekła.

Wysłannik (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Wśród ludzi Piekła są dwa typy ludzi, których nigdy nie widziałem. Jeden posiadający bicze jak ogon wołu i biczujący ludzi tym. Drugi to kobieta, która będzie naga mimo że ubrana, która jest zwiedziona na złą drogę i zwodzi innych swoimi włosami wysoko (upiętymi), jak garby. Te kobiety nie wejdą do Raju i nie poczują jego zapachu, mimo że zapach ten będzie wyczuwalny z takiej i takiej odległości.” [przekazany przez Muslim]

Tabarruj jest haniebny.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Każda kobieta, która ściąga ubranie w innym niż jej męża domu zerwała zasłonę, jaka była między nią a Allah.” (On narazi ją, odsłoni, straciła ochronę Allah) [przekazane przez Ahmad ibn Hanbal & al-Haakim, który powiedział, że hadis ten jest sahih, zgodnie z warunkami Buhari i Muslim i  adh-Dhahabee zgodził się]
W tym hadisie Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) chciał, aby kobiety nie traktowały rozbierania się poza domem, jako coś mało ważnego, w taki sposób, że ich aura będzie widoczna i mogą zostać posądzone o uczynienie niemoralnego aktu itp. Jeśli chodzi o ściągnięcie ubrania w bezpiecznym miejscu, jak np. u jej rodziców domu lub jej rodziny (mahram) domu, aby zmienić ubranie lub zrelaksowac się itp, to nie ma w tym nic złego. [fatwa: Al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 17/224.]
Imaam Abu Zakariya an-Nawawee (d.676H) (rahimahullaah): „Każda kobieta, która ściaga swoje ubranie....” oznacza: ukazywanie jej piękna przed obcymi poprzez ściąganie jej wierzchniego ubrania, złamała ona tarczę między nią a Allah (subhaanahu wa ta’aala)."

Allah mówi:
{O synowie Adama!  My zesłaliśmy wam ubranie, aby zakrywało waszą nagość, i ozdoby; lecz szata bogobojności jest lepsza. Takie są znaki Boga. Być może, oni sobie przypomną!} [Koran, 7:26]

Tabarruj jest bezwstydny i hańbiący.

Kobieta jest awrah, źródłem atrakcyjności, jej ciało nie może być pokazywane, nie może nosić ubrań, które ukazują jej ciało i kształty. Allah nakazał nam stać zdala od hańbiących grzechów.

{A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny [Faahisha – okrążając Ka’bah nago, każdy zakazany czyn seksualny itp.],  to mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał." Powiedz: "Zaprawdę, Bóg nie nakazuje szpetnego czynu [Faahisha]. Czyż będziecie mówić na Boga to, czego nie wiecie?"} [Koran, 7:28]

Raczej, jest to szatan, który namawia do tego rodzaju Faahisha, haniebnych grzechów. Allah mówi:

{Szatan obiecuje wam ubóstwo i nakazuje wam bezeceństwo [Faahisha]; a Bóg obiecuje wam od Siebie przebaczenie i łaskę. Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący!} [Koran, 2:268]

Mutabar’rijat (ci, którzy czynią at-Tabarruj [ukazują swoje piękno]) tworzą grzeszny wirus, który rozpowszechnia  bezwstydne grzechy wśród muzułmańskiej społeczności.

Allah mówi:
{Zaprawdę, tych, którzy pragną, aby bezeceństwo rozpowszechniło się wśród wierzących - czeka kara bolesna w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym. Bóg wie, a wy nie wiecie!} [Koran, 24:19]

Na koniec popatrzmy na żonę Proroka Aiszę (niech Allah będzie z niej zadowolony) odnośnie jej wstydliwości nawet przed zmarłym, z której powinniśmy próbować brać przykład. Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) powiedziała: „Miałam w zwyczaju wchodzić do pokoju, gdzie Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) i mój ojciec Abu Bakr byli pochowani, bez nakładania wierzchniego okrycia, mówiąc, że to byli tylko mój mąż i mój ojciec. Ale kiedy Umar bin Al-Khattaab został później pochowany (w tym samym miejscu), nie weszła do pokoju, jak tylko mając moje wierzchnie okrycie, z powodu wstydu przed Umarem.”


źródło:
Tafsir ibn Khathir
Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani w ‘Jilbab ul Mar-ah Muslimah fi Kitab wa Sunnah’
islamweb