piątek, 25 listopada 2011

Obowiązki aniołów

ANIOŁY POSIADAJĄ RÓŻNE OBOWIĄZKI:
Każdy anioł ma powierzone zadanie, nie spóźnia się w wykonywaniu swoich obowiązków, jest całkowicie poddany i posłuszny Allah:
{[Piekło] Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.} [Koran, 66:6]
{Ależ przeciwnie! To są [anioły] tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz. On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi;  oni będą się wstawiać tylko za tymi, których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim.} [Koran, 21:26-28]
NIEKTÓRE OBOWIĄZKI ANIOLÓW:
1.Stróże Piekła:
{Nad nim czuwa dziewiętnastu.} [Koran, 74:30]
{Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli;} [Koran, 74:31]
Zostało powiedziane, że pewna grupa niewierzących powiedziała żartując sobie, że nawet jeśli zostaliby wtrąceni do Piekła, podieliby walkę ze Strażnikami Piekła i pokonaliby ich, następnie uciekliby z Ognia. Na to Allah odpowiedział, że umieścił jako Stróży Ognia Piekielnego anioły, więc żaden człowiek nie będzie w stanie pokonać ich. Allah mówi:
{Uczyniliśmy taką ich liczbę (19) tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni;} [Koran, 74:31]
Dalej:
{aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?"} [Koran, 74:31]
Niewierzący spekulowali i kłócili się na próżno odnośnie liczby Strażników, mówiąc: Jak to możliwe, że ten Ogień mieszczący niezliczoną liczbę ludzkości posiada jedynie dziewiętnastu strażników?
Ale oni nie rozumieją potęgi i siły, jaką Allah umieścił w aniołach, armii Allah Wywyższonego. Wiedza ta jest tylko u Allah. Według At-Tabari, to był Abu Jahl, wujek Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) i uporczywy wróg islamu, który wypowiadał te nierozsądne przechwałki tego dnia, że niewierzący pokonają Strażników Piekła i uciekną.
2.Anioły, które niosą Tron Allah:
{Ci [anioły], którzy niosą tron [Allah],  i ci, którzy są wokół niego, głoszą chwałę swego Pana; wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych, którzy uwierzyli: "Panie nasz! Ty obejmujesz każdą rzecz miłosierdziem i wiedzą. Przebacz tym, którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze; i ochroń ich od kary ognia piekielnego!} [Koran, 40:7]
{aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi} [Koran, 69:17]
Aniołów, którzy będą nieść Tron Allah, najpierw będzie czterech, natomiast w Dniu Sądu liczba ich zwiększy się do ośmiu. Tron Allah jest najpotężniejszy ze wszystkiego, co On stworzył. To pokazuje, że anioły są potężne, bo będą niosły Tron, który jest najpoteżniejszy z całego stworzenia.
3. Anioły, które proszą o wybaczenie dla tych na ziemi:
{Niebiosa omal nie rozstąpią się od samej góry,  kiedy aniołowie wysławiają chwałę swego Pana i proszą o przebaczenie dla tych, którzy są na ziemi. O, zaprawdę, czyż Bóg nie jest Przebaczający, Litościwy?!}[Koran, 42:5]
4. Anioły, które zabierają dusze podczas śmierci:
{Na wyrywających gwałtownie! [anioły, które wyrywają dusze zmarłych niewierzących] Na biegnących pośpiesznie! [anioły, które bardzo delikatnie zabierają dusze zmarłego wierzącego} [Koran, 79:1-2]
Jest Anioł Śmierci (Malak ul Mawt), którym Allah mówi:
{Powiedz: "Zabierze was anioł śmierci, który miał pieczę nad wami; potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!"} [Quran 32:11]
Anioł Śmierci ma pomocników, którzy go wspierają, jak Allah mówi:
{A kiedy do któregokolwiek z was przychodzi śmierć, Nasi wysłannicy (Anioł Śmierci i jego pomocnicy) wzywają go, a oni nigdy nie zawodzą. Następnie oni są oddawani Bogu, ich Władcy prawdziwemu.} [Quran 6:61-62]
Czyli zabieranie duszy podczas śmierci należy do aniołów jak również do Allah:
{Bóg zabiera dusze w chwili śmierci;} [Quran 39:42]
Śmierć jest tutaj przypisana Allah, bo to On decyduje o tym, że ta śmierć ma nastąpić. Natomiast anioły fizycznie są odpowiedzialne za zebranie duszy i pokierowanie jej na zewnątrz ludzkiego ciała aż dosięgnie gardła człowieka. Również Aniołowi Śmierci przypisane jest: "Zabierze was anioł śmierci”, ponieważ on jest odpowiedzialny za zabranie duszy po tym, jak została stłoczona w górę w ostatnim stadium śmierci.
5.Anioły, które są wyznaczone do przekazywania Bożego Objawienia (Anioł Gaabriel):
{On zsyła aniołów wraz z Duchem [Ruh], pochodzącym od Jego rozkazu, na kogo chce spośród Swoich sług: "Ostrzegajcie, iż nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto, bójcie się Mnie!"} [Koran, 16:2)]
Słowo Ruh w tym wersie onzacza objawienie, przesłanie. Jest nazwany ruh, ponieważ jest to objawienie, które daje życie sercu, tak samo jak deszcz przynosi życie ziemi.
Ruh może również mieć postać Koranu, jak Allah mówi:
{W ten sposób objawiliśmy tobie [oh, Muhammad] Ducha (Ruh) [objawiony Koran] pochodzącego od Naszego rozkazu.} [Koran, 42:52]
Ruh tutaj oznacza Koran, ponieważ przynosi życie sercu wierzącego.
Słowo Ruh użyte jest również odnośnie Anioła Gabriela, który jest największym, najbardziej uhonorowanym i cnotliwym Aniołem. On jest tym, który zesłał Koran Prorokowi (salla Allahu alejhi wa sallam od Allah).
{Duch wierny [Gabriel] sp
rowadził go [Koran] na dół na twoje serce [oh, Muhammad], abyś był w liczbie ostrzegających w języku arabskim, jasnym.} [Koran, 26:193-195]
{Powiedz: "Zesłał go święty Duch [Gabriel] od twego Pana,  z całą prawdą, aby utwierdzić tych, którzy uwierzyli, i jako drogę prostą i radosną wieść dla muzułmanów."} [Koran, 16:102]
Allah opisał Anioła Gabriela, jako posiadającego wiele pięknych atrybutów:
{Lecz nie! Przysięgam na planety, wędrujące i znikające; na noc, kiedy ciemność zapada; na poranek, kiedy zaczyna oddychać! To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego, posiadającego moc i wysoką rangę/pozycję u Władcy Tronu, zdecydowanego słuchanego, ponadto godnego zaufania!} [Koran, 81:15-21]
1.SIŁA, MOC – „Władcy Tronu” znaczy Allah.
2.RANGA,POZYCJA – To oznacza, że posiada on wysoką pozycję u Allah, którą nikt nie osiągnał.
3.POSŁUSZEŃSTWO – Wszystkie anioły są posłuszne Aniołowi Gabrielowi za zgodą Allah.
4.WIARYGODNOŚĆ, ZAUFANIE – To odnosi się do objawienia, że nie dodał ani niczego nie ujął do niego, ale przekazał dokładnie tak, jak Allah objawił mu.
Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) widział Anioła Gabriela:
{Wasz towarzysz nie jest opętany!}[Koran, 81:22] To jest to, o co oskarżali Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) niewierzący.
{Z pewnością on [Muhammad] zobaczył go [Gabriela] na jasnym horyzoncie!} [Koran, 81:23]
Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) pierwszy raz widział Anioła Gabriela w dolinie Makkah. Podniósł swoją głowę i zobaczył go na niebie i miał on 600 skrzydeł. Każdy z jego skrzydeł blokował horyzont.
Za drugim razem zobaczył go podczas nocy (Al-Mi’raaj), kiedy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) wzniósł się do nieba i zobaczył go w jego nauralnej formie.
{I on (Muhammad) widział go [Gabriela] po raz drugi przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy, w pobliżu którego jest Ogród Schronienia (Raju) [Janna-tul-M'awa], kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym, co je okrywało." Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal} [Koran, 53:13-17]
Zostało przekazane przez Malik Ibn Sa’sa’a, że Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział podczas nocy jego wzniesienia do nieba (Al-Miraaj), że podróżował do niebios w towarzystwie Anioła Gabriela. [Buhari]
6.Anioł Mikael, który przynosi na dół deszcz z niebios wykonując wolę Najwyższego.
7.Anioł Israfel, który zadmie w trąbę w Dniu Końca Świata. Pierwszy głos trąby spowoduje śmierć każdej żywej istoty w niebiosach i na ziemi i zniszczenie wszystkich stworzonych rzeczy:
{Kiedy zadmą w trąbę, jedyny raz, kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone, jednym starciem, tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie i rozerwie się niebo, i będzie ono tego Dnia rozwarte; aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana} [Koran, 69:13-17]
Wtedy nastąpi drugi głos trąby, który będzie Zwołaniem:
{Następnie zadmą w nią po raz drugi - i oto oni będą stać i patrzeć.} [Koran, 39:68]
{Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. Będą podobni do szarańczy rozsypanej, śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. Niewierni będą mówili: "To jest trudny dzień!"} [Quran 54:7-8]
To jest jeden z obowiązków anioła Izrafela, który Allah nakazał mu wykonać.
W Dzień Zmartwychwstania zostanie zesłanych mnóstwo aniołów na ziemię:
{I [pamiętaj] ten Dzień, kiedy rozerwie się niebo z chmurami i kiedy zostaną zesłani aniołowie,} [Koran, 25:25]
Te trzy anioły: Gabriel, Mikael, Israfel, sa odpowiedzialne za życie. Gabriel jest odpowiedzialny za przyniesienie objawienia, które daje życie sercu. Mikael jest odpowiedzialny za deszcz, który przynosi życie ziemi. Israfel jest odpowiedzialny za zadymanie w trąbe, które przyniesie życie ciału. Dlatego kiedy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) wstawał na modlitwę nocną, po wypowiedzeniu otwierającego Takbeer, mówił w swojej otwierającej suplikacji: O Allah! Panie Gabriela, Mikaela i Israfela, Twórco niebios i ziemi...”
8.Anioły, które są odpowiedzialne za nienarodzone dzieci w łonie i tchnięcie duszy w płód.

Zostało przekazane przez Ibn Masu, że Wysłannik Allah salla Allahu alejhi wa sallam powiedział:
 „Wysłannik Allaha (salla Allahu alejhi wa sallam), zaprawdę i prawdziwie natchniony, powiedział: ‘Istota ludzka gromadzi sie w łonie matki przez czterdzieści (40) dni, potem przez podobny okres jest grudką krwi zakrzepłej (kolejne 40 dni) i przez podobny okres (kolejne 40 dni) kawałkiem ciała. Potem (tzn. po 120 dniach) Allah zsyła anioła, któremu nakazuje spisać cztery rzeczy. Nakazuje mu spisać jego (stworzenia) uczynki, utrzymanie, (datę) śmierci i czy będzie błogosławiony czy przeklęty (w Życiu Przyszłym). Potem zostaje obdarzony duszą. [....]’” [Buhari i Muslim, 1528]
9.Anioły, które towarzyszą każdemu człowiekowi i są odpowiedzialne za zapisywanie uczynków. Każdy człowiek posiada dwóch aniołów: jeden po prawej stronie zapisujący dobre uczynki i drugi po lewej zapisujący złe uczynki.
Allah mówi:
{[Pamiętaj] Kiedy spotykają się dwaj spotykający [zapisujący aniołowie], siedząc z prawej strony i z lewej, człowiek [który osiagnął wiek dojrzałości] nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.} [Koran, 50:17:18]
{Zaprawdę, nad wami są stróże szlachetni, którzy zapisują; oni wiedzą, co wy czynicie!} [Koran, 82:10-12]
Anioły te towarzyszą każdemu człowiekowi przez cały czas, czy to podczas w podróży, czy w domu – sa obok niego przez cały czas, niezależnie od warunków, wyjątek staanowi jedynie kiedy człowiek korzysta z toalety.
Zostało przekazane, że anioły zapisują również intenckie człowieka i wewnętrzne cele, które znajdująa się w sercu. Cokolwiek ma zamiar zrobić zapisują to. Dlatego człowieka jest wynagradzany za posiadanie dobrych intencji i karany za posiadanie złych, ponieważ są to czyny działalność serca.
Anioły zapisują te uczynki od chwili kiedy człowiek osiągnie dojrzałość – wiek roztropności – aż do chwili kiedy Allah weźmie jego duszę. Zapisują wszystko, co zrobił w swoim życiu – czy to pod postacią intencji, czynów, wypowiedzi, czy innych.
Abu Huraira przekazał, że Wysłannik Allah (salla Aallahu alejhi wa sallam) powiedział:
Anioły nieustannie wznoszą się i schodzą z nieba, na zmianę, jedne z nocy inne w dzień, i wszystkie one gromadzą się razem podczas czasu na modlitwę fajr i asr. Następnie te, które zostają z wami w ciagu nocy wznosza się do Allah Wywyższonego, Który pyta się ich (mimo że Zna On odpowiedź lepiej od nich). W Jakim stanie pozostawiliście moje sługi? Oni odpowiadają: Pozostawiliśmy ich podczas modlitwy i przyszliśmy do nich kiedy się modlili. Przekaziciel dodał: Jeśli ktokolwiek z was powie: Ameen (podczas modlitwy, na koniec recytacji sury al-Fatiha) i anioły w niebie mówią to samo i zbiegnie się to w tym samym czasie, wszystkiego jego przeszłe grzechy zostaną wybaczone. [Buhari]
{Zaprawdę, recytacja o świcie znajduje świadków!} [Quran 17:78]
To znaczy, że anioły zeszły kiedy modliliśmy się Asr modlitwę i przyłączyły się do naszej modlitwy i wzniosły się kiedy modliliśmy się modlitwę Fajr.
Z tego powodu Asr modlitwa została określona jako Środkowa Modlitwa, do której Allah nawołuje:
{Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej, i stawajcie przed Bogiem w pokorze!} [Quran 2:238]
Jest to modlitwa podczas której anioły nocy i anioły dnia biorą udział.
Gdzie są ci, którzy nie biorą udziału w modlitwie Fajr, śpiąc w swoich łóżkach i nie są świadkami tego wielkiego wydarzenia każdej nocy wraz z aniołami Najbardziej Miłosiernego? Jakie korzyści zdobywa osoba, która traci modlitwę Fajr preferując spać w swoim łóżku? I Jakie korzyści osiąga osoba, która traci modlitwę Asr z powodu lenistwa lub czegoś innego?
Hadis mówi: „Ktokolwiek stracił modlitwę Asr, to tak jakby stracił rodzinę i majątek.”
10.Anioły, które chronią ludzkość od krzywdy, uszczerbku. Allah wyznaczył je, aby nas chroniły przed niebezpieczeństwem w tym życiu, które On zapisał nam. Na tym świecie istnieje wiele niebezpieczeństw: Drapieżnicy (zarówno ludzie jak i zwierzęta), węże, skorpiony, tyrani, niesprawiedliwi ludzie itp. Ale Allah, w Jego Nieskończonym Miłosierdziu, wyznaczył nam obrońców pośród aniołów. Allah Wywyższony, Najpotężniejszy mówi:
{Człowiek ma idących (anioły) bezpośrednio i przed sobą, i za sobą,  którzy go ochraniają na rozkaz Boga.}  [Quran 13:11]
Allah nie poprawia sytuacji żadnego człowieka dopóki on nie poprawi tego sam. Tak długo jak Allah zapisał coś, nikt nie jest w stanie nas skrzywdzić, dlatego anioły chronią nas przed wszelkim złem. I jeśli Allah przeznaczy destrukcje komuś, to nikt go nie uratuje i wtedy anioły wycofują się od takiej osoby.
{Zaprawdę, Bóg nie zmienia tego, co jest w ludziach, dopóki oni sami nie zmienią tego, co jest w nich! A kiedy Bóg chce jakiegoś zła dla ludzi, to nie ma możliwości odwrócenia tego i nie ma dla nich opiekuna poza Nim} [Quran 13:11]
Anioły zesłane są przez Allah, aby pomagać muzułmanom, kiedy są w potrzebie przeciw niewierzącym:
{[Pamiętasz] kiedy ty [oh, Muhammad] mówiłeś do wiernych: "Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam wasz Pan trzema tysiącami zesłanych aniołów?"} [Koran, 3:124]
11.Są anioły, które odpowiedzialne są za morza na ziemi, jak i te, które odpowiedzialne sa za rzeki, a inne za wiatr. Istnieją anioły, których obowiązki i funkcje zna jedynie Allah. Wszystkie zdarzenia w stworzeniu mają miejsce za Rozkazem Allah, a anioły wykonują polecenia Allah.
Jak zostało wcześniej wspomniane, jest obowiązkiem muzułmanina wierzyć w anioły. W niebiosach są anioły, które czczą Allah, kłaniając się Jemu. Kochamy anioły, bowiem są one najlepszymi doradcami dla ludzkości, zalecają nam czynienie dobra i powstrzymują od czynienia zła, proszą Allah o wybaczenie nam.

źródło:
opracowane na podstawie książki: "Belief in the Angels and its Effect on the Life of the Ummah." by Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan.

czwartek, 24 listopada 2011

Ogólne oznaki opętania, cz.1

 
Według doświadczeń większości muzułmańskich egzorcystów, oznaki opętania są następujące:
ZMIANY OSOBOWOŚCI:
1.       Gwałtowne zmiany nastroju, niekontrolowany śmiech lub płacz
2.       Depresja
3.       Preferowanie osamotnienia, samotności

FIZYCZNE ZMIANY:
1.       Nieludzka siła
2.       Padaczkopodobne drgawki
3.       Symptomy katatonii, upadanie
4.       Zmętnienie świadomości
5.       Odporność na ból
6.       Zmiany głosu
7.       Psychosomatyczny ból, szczególnie migreny, ból głowy
8.       Utrata pewnych zdolności

ZMIANY PSYCHICZNE:
1.       Glosolalia, rozumienie nieznanych języków
2.       Nieludzka siła
3.       Nawracające, powtarzające się koszmary, insomnia

ZMIANY DUCHOWE:
1.       Silna reakcja na recytację Quranu i azan
2.       Niekorzystna reakcja po dotknięciu olejem nad którym był recytowany Quran lub po umyciu wodą, nad którą był recytowany Quran, lub po wypiciu wody nad którą był recytowany Quran.
3.       Porzucenie, zaniechanie praktykowania religii.
źródło: “The Exorcist Tradition in Islaam” - Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, 1997 Dar Al Fatah.

Recytacja, ayat Al-Kursi, sur al-Ihlas, al-Nas, al-Falaq, która jest umieszczona poniżej w filmie jest diagnostycznym narzędziem dla każdego, kto mógłby czuć się dotknięty, opętaniem przez jinna, złym okiem lub czarną magią. Znajdź miejsce, kóre jest spokojne, ciche, czyste, wolne od wszelkich zakłóceń i posłuchaj uważnie recytacji. Jeśli  w yniku słuchania poczujesz jakies reakcje, jak zawroty głowy, szybsze lub wolniejsze bicie serca, ból głowy, niepokój, nerwowość, uczucie, że cos w tobie sie porusza lub pod twoją skórą, wtedy musisz sprawdzić to głębiej, skontaktuj się z egzorcystą lub imamem.


środa, 23 listopada 2011

1. Wywiad z egzorcystą [fragmenty].

WYWIAD PIERWSZY Z:

Imię i Nazwisko: Abdullaah Mushrif al-‘Amree
Wykształcenie: Licencjat na Imaam Ibn Sa‘ood Islâmic University, specjalizacja Hadeeth

Czy mógłby Pan opisać swoją metodologię w leczeniu opętanych?
Po pierwsze trzeba rozumieć, że  są dwa rodzaje napadów (sara’). Pierwszym rodzajem są napady mózgu, który może być jedynie leczony w szpitalu. Quran nie może tego wyleczyć. Przykładem tego jest przypadek kobiety, która przyszła do Proroka (salla Aallahu alejhi wa sallam) i poinformowała go, że ma napady podczas których jej części ciała są odkryte. On powiedział jej: „Jeśli chcesz , pomodlę się do Allah za ciebie lub jeśli chcesz możesz pozostać cierpliwa i Raj będzie twój.” Ona poprosiła Proroka (salla Aallahu alejhi wa sallam) o modlitwę, aby jej ciało nie odkrywało się, co Prorok uczynił. Drugim rodzajem są napady spowodowane opętaniem człowieka przez jinna. Czasem jest to z powodu obsesyjnej miłości jinna do człowieka, pragnieniem ukarania lub jedynie wystraszenia go, innym razem z powodu magii czy złego oka.  Recytowanie Quranu nad nim raz, dwa, trzy lub więcej razy wyleczy go.
Czu używa Pan jakiegoś konkretnego wersu?
Nie ma specjalnych wersów oprócz ajah al-Kursi, al-Fatiha i mu‘awwidhataan (sura 113,114), co zostało wspomniane w bardzo mocnej tradycji Proroka (salla Aallahu alejhi wa sallam). Cały Quaran jest błogosławiony. Po recytacji, komunikuję się z jinnem, który powie na przykład: „Jestem zakochany w niej.”
Czy używa Pan jakiś innych dodatkowych technik razem z recytacją?
Tak. Niektóre jinny opuszczą człowieka jedynie po zbiciu. Ciągła recytacja jest wystarczająca, aby zmusić ich do komuniakcji, jednak niektóre z nich będą komunikować sie jedynie kiedy złapie się szyję tutaj (żyły szyjne). Następnie wyjawiają powód opętania przez nich człowieka, czy to jest z powodu miłości, magii czy złego oka. Prorok (salla Aallahu alejhi wa sallam) powiedział, że złe oko jest prawdziwe i przy udziale szatana. [Przekazane przez Aboo Hurayrah, skolekcjonowane przez al-Kaajee w jego Sunan, ale uznany za da‘eef przez al-Albaanee w Da‘eef al-Jaami‘ as-Sagheer, vol. 4, p. 76. no. 3906.] Następnie nakazuję jinowi, aby opuścił człowieka mówiąc mu, że to co zrobił jest opresją i zabronione w Quranie i Sunnie. Mogę zacytować Hadis Qudsi, w którym Allah mówi:
{O mój sługo, zabroniłem Sobie opresji i zabroniłem jej wśród was, więc nie uciskaj jeden drugiego.} [Przekazane przez Aboo Dharr i skolekcjonowany przez Muslim (Sahih Muslim, vol. 4, p. 1365, no. 6246).]
Oraz Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: Opresja jest ciemnością w Dniu Sądu Ostatecznego.” [Przekazane przez al-Bukhaaree (Sahih Al-Bukhari, vol. 3, p. 376, ho. 627) i Muslim (Sahih Muslim, vol. 4, p. 1366, no. 6249).]
Jeśli mężczyzna jest opętany przez żeńskiego jinna z powodu miłości do niego, mówię jej, że jej zagarnięcie go jest opresją.
Czy żeński, muzułmański jinn może opętać ludzi?
Tak, żeńskie jinny mogą opętać muzułmanów i powodować napady. Mówię jinnowi, że jej opętanie nie jest wyrażeniem uczuć, ale szkodą i proszę ją, żeby odeszła i nie wracała. Mam jej przysięgę na Allah, że nigdy nie posiądzie mężczyzny czy kobiety muzułmanina w przyszłości. Jeśli jest niewierząca, zapraszam ją do Islamu. W rzeczywistości, pewna liczba z nich zaakceptowała islam ode mnie- Wszelka Chwała jest należna Allah- około 13 lub 14 Buddystów, Chrześcijan itd.
Czy żeński jiinn zawsze wstępuje w mężczyznę, a męski jinn w kobietę?
To jest najbardziej powszechne zjawisko. Mimo, że bardzo rzadko, ale męski jinn może też posiąść mężczyznę , prawdopodobnie tylko 10 % przypadków.
Jeśli żeński jinn przemawia, czy mówi męskim głosem?
Czasem mówi męskim głosem,a czasemi żeńskim. W około 60% przypadkach, jinn komunikuje się głosem opętanej osoby.
Zauważyłem, że ma Pan ze sobą butelkę wody i oliwy. Jaki jest tego powód?
Wytłumaczę ci to: Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział:
„Jedz oliwę i namaszczaj siebie tym, ponieważ zaprawdę, to jest błogosławione drzewo.”  Hadis ten odnosi się do tego wersu:
{Bóg jest światłem niebios i ziemi. Jego światło jest podobne do niszy, w której jest lampa; lampa jest we szkle, a szkło jest jak gwiazda świecąca. Zapala się ona od drzewa błogosławionego - drzewa oliwnego, ani ze Wschodu, ani z Zachodu, którego oliwa prawie by świeciła, nawet gdyby nie dotknął jej ogień. światło na świetle!} [Quran 24:35].
[Hadis został przekazany przez  ‘Umar i Aboo Usayd, skolekcjonowany przez at-Tirmidhee, uznany za autentyczny przez al-Albaanee w Saheeh al-Jaami‘ as-Sagheer, vol. 4, p. 167, no. 4374,]
Drzewo oliwne jest błogosławione przez Allah: {Na drzewo figowe i oliwkowe!} [Quran 95:1].
Recytuję niektóre wersy Quranu nad olejem i osoba pociera częśc swojego ciała tym olejem, co powoduje ból.  Jeśli chodzi o wodę, również recytuję nad nią Quran i osoba wypija to. Jeśli osoba doświadcza stopniową poprawę – z Łaski Allah - to oczyszcza się, ponieważ jinn nie może wytrzymać kontaktu z Quranem. Jeśli osoba wypiła wodę i potarła ciało olejem i czuje się niespokojna  i poirytowana, znaczy to, że jest opętana przez jinna. Ta metoda sprawdza się w przeważającej większości przypadków. Są inne metody również, ale najlepsza jest przez Quran.
Czy inne osoby pomagają Panu w przytrzymywaniu pacjenta?
Tak, jeśli człowiek jest opętany przez żeńskiego jinna –a żeńskie jiny są silniejsze niż 10 mężczyzn – potrzeba będzie przynajmniej 10 mężczyzn, aby go przytrzymać. Zdarzyło się ostatnio w moim domu kiedy wyrecytowałem nad jednym mężczyzną Quran, nagle stał się on bardzo silny. Zerwał się i około 10 mężczyzn musiało go trzymać.  Jinny mają różną siłę, jedne są bardzo silne, a inne bardzo słabe.
Czy stosuje Pan związywanie sznurkami palców u rąk i nóg podczas leczenia?
Są takie przypadki, kiedyś przyszedł mężczyzna ze swoją żoną, informując mnie, że jest opętana przez jinna. Kiedy była w mojej obecności jinn odrazu opuścił ją, ale po jakimś czasie wrócił. Tego typu jiny to maarij i jedynym sposobem, aby je złapać jest zawiązanie sznurkami. Następnie, powiedziałem mężowi, że jak jinn wróci to powinien zawiązać sznurek wokoło jej palców i przynieść spowrotem.  W ten sposób jinn jest złapany i nie może uciec.
Jak palce są związywane?
Sznurek jest zawiązywany w około każdego palca osobno. Sznurki nie powinny być bardzo mocno zawiązane. Raz opętana kobieta została przyniesiona do mnie, jej palce były związane. Zacząłem recytować Quran nad nią aż jinn zaczął krzyczeć: „Przysięgam na Allah, że odejdę.” Powiedziałem: „Nie, spalę cię Quranem, Słowem Najwyższego Allah, nie pozwolę ci odejść. Zostałeś uwięziony przez Allah i następnie przeze mnie.” Jinn obiecywał cały czas, że odejdzie i nigdy nie wróci. W tym momencie rozwiązałem jej palce i jinn odszedł przez jej palce.
Czy zawsze odchodzą przez palce u rąk, czy mogą też przez palce u nóg?
Mogą przez oba. Okazjonalnie jinn może szukać pozwolenia na odejście przez oczy czy głowę. Mówię im nie, odejdż tędy i odchodzą przez miejsce jakie im wskazałem.
Czy następują jakieś znaki, które pokazują Panu poprzez którą część ciała odchodzą?
Tak. Ramie lub noga zaczyna się trząść, czasem lekko,a czasem gwałtownie, aż stopniowo zanika, co pokazuje, że jinn odszedł.
Jaki procent Pana pacjentów stanowią kobiety, a jaki mężczyźni?
Najpierw chciałbym podkreslić, że zaniechanie Quranu i Sunny, jest tym co powoduje, że są dotknięci opętaniem. Na przykład, kiedy spotkałem mężczyznę, który mówił, że czuje się zdołowany i znudzony życiem i następnie wyrecytowałem Quran nad nim, znalazłem  żeńskiego jinna obecnego w nim. Kiedy zapytałem się, dlaczego go opętała, odpowiedziała, że: „On niemodli się.” Allah mówi prawdę:
{A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego, to przypiszemy mu szatana jako towarzysza;} [Quran 43:36]
{A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał życie nędzne i My wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania !} [Quran 20:124]
Kiedy jinn opuścił go, poradziłem pacjentowi, aby obawiał się Allah, wykonywał modlitwę o odpowiednim czasie i czytał Quran regularnie. Z wolą Allah nigdy nie wróci. Jeśli tego nie zrobi może po jakimś czasie wrócić. Odnośnie procentów pacjentów, to jest mniej więcej taki sam. Jakkolwiek, mam około 5% więcej kobiet niż mężczyzn.
Jakie korzyści uzyskuje jinn przez opętanie człwieka?
W przypadku żeńskiego jinna, który opętał mężczyznę z powodu zakochania, jinn może odbyć stosunek z tym mężczyzną podczas jego snu. Najczęściej występuje to podczas snu. W innym razie jinn nęka, przeszkadza człowiekowi bazując na tym, że jinn został wysłany poprzez magiczne zaklęcie lub z powodu rewanżu za szkodę, jaką dokonał człowiek jemu.
Czy jest jakieś szczególne miejsce w ciele, które jinn zajmuje?
W przypadku kobiet najczęściej zajmuje jej łono, a w przypadku mężczyzn najczęściej osadza się w klatce piersiowej.
Czy istnieją stopnie opętania?
Tak, istnieje kompletne i końcowe opętanie. Kiedy jinn najpierw wejdzie w ludzkie ciało, tylko częściowo zagarnia ludzkie ciało, potrzebuje więcej czasu, aby całkowicie opętać człowieka.
Z której części ciała jinny wstępują?
Najczęściej przez stopy.
Czy spotkał się Pan z przypadkiem, że więcej niż jeden jinn opętał jednego człowieka?
Podczas wielu okazji robiąc egzorcyzmy było jasne, że osoba posiada więcej niż jednego jinna. Po wyrzuceniu jednego, osoba nadal ukazywała oznaki opętania. Kiedy wyrecytowałem nad nią Quran, inna istota pojawiła się i przemówiła innym głosem, używając innego imienia.
Czy qariin (jinn towarzyszący) przydzielony każdemu człowiekowi od narodzin, może opętać, czy to inny jinn?
Nie, to jest inny jinn. Prorok (salla Allahu alejhi w sallam) powiedział o qariin, że krąży w żyłach, ale inny jinn zagarnia człowieka.
Czy jinn qariin szkodzi swojemu ludzkiemu towarzyszowi?
Czasem silnie podszeptuje, aby zboczył i zaniechał modlitwy, pamiętania Allah i pomagania potrzebującym.
Czy kiedykolwiek podczas egzorcyzmów jinn próbował Pana posiąść?
Nie, nigdy.
Czy wszyscy pacjenci, którzy przychodzą do Pana na egzorcyzmy rzeczywiście są opętani?
Nie, ale recytuję Quran nad każdym, choroba z bilogicznego powodu  może być wyleczona przez recytację Quranu, w zależności od poziomu wiary pacjenta. Towarzysze Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) recytowali al-Fatiha nad tymi ugryzionymi przez skorpiona i zostali oni uleczeni. Człowiek chory powinien szukać pomocy u Allah wierząc, że Allah objawił  w Quranie lekarstwo. Powinien polegać na tym z mocną wiarą i szczerością, jak Ibn al-Qayyim powiedział: „Jesli każdy chory człowiek wyrecytuje Quran nad sobą z mocną wiarą i szczerością, żaden chory nie pozostanie.”
Allah mówi:
{Jeślibyśmy objawili ten Koran na jakiejś górze,  zobaczyłbyś ją pokorną, rozerwaną ze strachu przed Bogiem.} [quran 59:21]
{My zsyłamy poprzez Koran to, co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych;} [Quran 17:82]
{O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i miłosierdzie dla wierzących.} [Quran 10:57]
Niektórzy z nich mają dolegliwości, które nie mogą zostać zdiagnozowane w szpitalu. Na przykład, Kiedy ktoś został dotknięty złym okiem, w szpitalu nie znajdą nic złego w nim. Inni mają choroby, które mogą być leczone medycznie. Nie każdy nad którym wyrecytowałem Quran został wyleczony. Polecam, żeby ci z fizycznymi dolegliwościami byli leczeni w szpitalu.
Czy naprawdę niepoczytalni/obłąkani ludzie przychodzili do Pana na leczenie?
Tak, przeważnie mówię im, że jeśli szpital zdiagnozował u nich dolegliwości i zidentyfikował ich przyczyny, to nie ma potrzeby, żeby przychodzili do mnie. Jednakże, jesli szpital nie jest w stanie zidentyfikowac przyczyny, spróbuję im pomóc. Czasem jinn powoduje, że człowiek zachowuje się w obłąkany sposób.  Lepiej jest więc wyrecytować Quran nad nim, aby zobaczyć, czy rzeczywiście jest opętany. Był młody człowiek, którego leczyłem, był on leczony również w Szpitalu Psychiatrycznym Taa’if. Został on wyleczony przez mnie. Jego dolegliwości były spowodowane opętaniem przez jinna. Jinn mówił poprzez jego głos i nakazywał mu robić dziwne ruchy.
Jakie są znaki i symptomy opętania?
Najpierw zadaje pacjentom kilka pytań. Pytam się, czy mają depresję, bóle głowy, ciągłe ruchy ciała lub niepokojące sny. Jeśli tak, spędzaja noc w moim domu i proszę ich, aby powiadomili mnie kiedy te dolegliwości wystąpią. Następnie recytuję Quran nad nimi, jesli zaczną się trząść lub dziwnie oddychać kiedy recytuję, nadal recytuję aż zaczną krzyczeć i jinn zacznie komunikować się, pytam się, dlaczego przyszedł i jinn wyjawia powód, na przykład, magia, złe oko itp. Biorę od niego uroczystą przysięgę, że odejdzie i nie wróci.  Następnie pacjent czuje, że jego wszystkie dolegliwości ustąpiły.
Czy zauważył Pan jakieś inne symptomy, jak dziwny sposób uśmiechania się lub nieprzyjemny zapach?
Tak, szczególnie ci dotknięci przez magiczne zaklęcie mają bardzo zły zapach. Innymi znakami są nieustanne ruchy i ból, który daje wrażenie przemieszczającego się po całym ciele. Kiedy recytuję oni krzyczą, mdleją lub drżą. Niektórzy pacjenci nie robią tych rzeczy i są wyleczeni jedynie poprzez recytację Quranu.
A co z tym małym chłopcem, który dopiero co został przyprowadzony do Pana?
Ten mały chłopiec ma problem z nogami. W czwartki i piątki jest w stanie chodzić dość normalnie, ale podczas pozostałych dni tygodnia nie jest w stanie chodzić. Ma bóle tutaj i tutaj (w jego udach i dolnej części ciała).
Czy powodem tego może być to, że nie lubi on szkoły?
Nie, on nie chodzi do szkoły. Wydaje mi się, a Allah wie lepiej, że może on być dotknięty złym okiem.
Czy mógłby Pan opisać kilka ostatnich przypadków opętania, które skutecznie Pan wyleczył?
Jest ich wiele, np.:
PRZYPADEK PIERWSZY
Była kobieta około 28 lat, która miała napady od czasu do czasu podczas dwóch lat. Czasami traciła świadomość. Za każdym razem kiedy miała atak, brali ją do szpitala, gdzie dostawała zastrzyk, wprowadzając ją w stan pod wpływem narkotyków. Około roku temu, miała bardzo silny napad i jej rodzina przyprowadziła ją do mnie o 10 w nocy. Powiedzieli mi, że szpital poinformował ich, że ma ona problem psychologiczny. Kiedy wyrecytowałem nad nią Quran stało się jasne, że była opętana i powodem tego była magia. Jinn, który ją obłąkał był Buddystą. Nie odpowiedziała odrazu po recytacji, ale po naciśnięciu jej żył szyjnych. Jinn przedstawił się i poinformował nas o magiku, który wykonał zaklęcie i miejsce czaru.
Czy wierzy Pan we wszystko, co jiny mówią?
Nie można wierzyć we wszystko, co mówią, chyba że zostanie to potwierdzone. W tym przypadku znależliśmy urok w miejscu, o którym jinn nam powiedział. Od tego czasu nie miała więcej napadów.
PRZYPADEK DRUGI:
Około 6 miesięcy temu, mężczyzna przyprowadził swoją żonę i powiedział mi, że jego żona odmawia rozmawiania z nim. Stawała się wzburzona i przygnębiona za każdym razem, gdy się zbliżał do niej. Po wyrecytowaniu Quranu nad nią, pojawił się jinn i poinformował nas, że jej stan był wynikiem czarów i że urok jest zakopany w grobie jej ojca. Poszliśmy do grobu, wykopaliśmy i wyciagnęlismy ten urok., który był zrobiony z jej włosów i z jej obciętych paznokci, następnie spaliliśmy to. Po tym została wyleczona- z Wolą Allah.

 źródło: “The Exorcist Tradition in Islaam” - Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, 1997 Dar Al Fatah.

poniedziałek, 21 listopada 2011

Tafsir ibn kathir [Koran, 8:2]

{Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki - oni ufają swojemu Panu –} [Koran 8:2]

{Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia,} i czynia to, co Allah nakazał

{kiedy wspomina się Boga; ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki} i ich pewność

{ - oni ufają swojemu Panu -} pokładając nadzieję tylko w Nim. Tak skomentował ten wers Mujahid.

{ich serca Wajilat} „Ich serca obawiają się i czują strach.” Podobnie skomentował As-Suddi i inni.

Jakość prawdziwie wierzącego jest taka, że gdy Allah jest wspomniany, czuje on strach w jego sercu, realizując tym samym Jego rozkazy i powstrzymując się od Jego zakazów.

Allah powiedział w podobnym wersecie:

{dla tych, którzy choć popełnili czyn bezecny (Fahishah)albo byli niesprawiedliwi względem samych siebie, czyniąc zło, wspominają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy - a któż przebacza grzechy oprócz Boga? (a nikt nie może wybaczyć grzechów tylko Allah) - i nie trwają uporczywie przy tym, co czynili, bo przecież oni wiedzą.} [3:135]

oraz

{Lecz dla tego, kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymywał duszę od namiętności, to, zaprawdę, dla niego Ogród będzie miejscem schronienia!} [79:41-42]

Sufyan Ath-Thawri przekazał, że As-Suddi skomentował:

"Człowiek może myśleć o popełnieniu niesprawiedliwości lub grzechu. Ale wstrzymuje się od popełnienia tego, kiedy mu się mówi," Miej Taqwa w Boga ", a jego serce zaczyna się bać.''

Dodatek do tafsiru: Słowo Taqwa تقوى zostało użyte w Koranie 251 razy. Taqwa to koncepcja w islamie, która jest interpretowana przez niektórych uczonych islamskich jako świadomość Boga. Posiada ona wiele innych znaczeń i interpretacji. Taqwa może oznaczać pobożność, strach przed Bogiem, miłość do Boga. Taqwa pozwala człowiekowi być stale świadomym obecności Boga jak i  Jego atrybutów i przypominać o relacji i odpowiedzialności przed Bogiem jako Jego stworzenia i sługi. Uczeni tłumaczą, że drogą do taqwa jest posłuszeństwo Bogu, unikanie nieposłuszeństwa i staranie się trzymać z dala od spraw wątpliwych.

WIARA WZRASTA KIEDY KORAN JEST RECYTOWANY:

{ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki} jest podobne do poniższego wersetu:

{Kiedy tylko zostanie zesłana jakaś sura, to wśród nich są tacy (hipokryci ), którzy mówią: "Komu z was ona powiększy wiarę?" Jeśli chodzi o tych, którzy uwierzyli, to ona powiększyła wiarę, I oni Się cieszą.} [9:124]

Al-Bukhari i inni uczeni opierali się na tym wersecie (8:2) oraz tym podobnym (9:124 ), udawadniając, że wiara wzrasta i zmienia się jej siła. Jest to również pogląd większości uczonych islamu, co skłoniło niektórych badaczy, takich jak Ash-Shafi `i Ahmad bin Hanbal i Abu` Ubayd o stwierdzenie, że jest to konsensus Ummy.

RZECZYWISTOŚĆ TAWAKKUL:

Allah mówi: {oni ufają swojemu Panu (tł. z ang. i oni pokładają nadzieję w Bogu)}

W związku z tym, wierzący pokłada nadzieję tylko w Bogu, zwraca się bezpośrednio tylko do Niego, szuka schronienia u Niego samego, prosi i błaga tylko Jego o różne potrzeby. Wie, że cokolwiek On zechce pojawia się i że czegokolwiek On nie będzie chciał nigdy nie nastąpi, że On sam jest tym, który decyduje w Jego królestwie, bez partnerów, nikt nie może uniknąć decyzji Boga i On jest szybki w rachunku. W związku z tym oświadczenie Sa `id bin Jubayr brzmi, „at-tawakkul ‘ala” (ufność, poleganie, zaufanie w Bogu), jest istotą wiary.