środa, 30 września 2015

Dua 1 wychodzac i wchodzac do domu


Dua jest bardzo ważną częścią naszej praktyki religijnej. Tutaj możesz przeczytać więcej o zasadach dua. Prorok Muhammad, pokój z nim, nauczył nas dua na każdą okazję. Dobrze byłoby nauczyć się choć kilku podstawowych dua na każdy dzień. W poście tym proponuję pierwszą dua, którą powinniśmy mówić wychodząc i wchodząc do domu. Możesz sobie wydrukować i powiesić np. na drzwiach, aby ułatwić sobie zapamiętanie, inshallah

Jeśli ktoś chciałby dostać tę dua w innym formacie, to proszę pisać na e-maila. Powodzenia w nauce :-)

wtorek, 29 września 2015

Zaćmienie słońca i księżycaJednym z najbardziej smutnych dni w życiu Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim) był dzień, kiedy jego ukochany, półtoraroczny syn Ibraheem umarł. Wszystkie dzieci Proroka zmarły za jego zycia, oprócz jego córki Fatimy, która umarła niedługo po śmierci Proroka Muhamamda (pokój i błogosławieństwo z nim). 

W tym dniu coś wspaniałego wydarzyło się na niebie, nastąpiło zaćmienie słońca i ludzie zaczęli rozpowszechniać pogłoski, że zaćmienie słońca nastąpiło z powodu śmierci syna Proroka (pokój i błogosławieństwo z nim). Jaki lepszy dowód mógłby być dla koczowniczej grupy beduińskich pogan, którzy czcili słońce i księżyc, niż to, że ich fałszywy bóg zaszedł z powodu śmierci syna Proroka (pokój i błogosławieństwo z nim). Ale Prorok (pokój i błogosławieństwo z nim) nie był tym, kto wierzy w zabobony i nasza religia nie uczy dziwacznych mitologii, aby udowodnić swoją autentyczność.

Kiedy nastało zaćmienie słońca Prorok (pokój i błogosławieństwo z nim) odpowiedział:

„Zaćmienie słońce i księżyca nie następuje z powodu śmierci czy narodzin kogokolwiek, ale są to dwa znaki wśród Znaków Boga Jedynego. Więć jeśli zobaczycie je, śpieszcie się wspominać Boga (dua, szukanie wybaczenie) i  wykonujcie specjalną modlitwę [Salaat al-Kusoof]. (modlitwa w chwili zaćmienia słońca, aby wychwalać Boga Jedynego). [Sahid Buhari]

Słońce i księżyc są wspaniałymi stworzeniami Boga Jedynego (Allah), a ich zaćmienie jest niesamowitym wydarzeniem, które są Znakami Potęgi i Siły Boga Jedynego.

„On jest Tym,
który uczynił słońce jasnością,
a księżyc światłem;
i który wyznaczył dla niego fazy,
abyście znali liczbę lat i rachunek.
Bóg stworzył to niewątpliwie
w całej prawdzie,
rozdzielając znaki
dla ludzi, którzy wiedzą.

Zaprawdę, w kolejnej zmianie nocy i dnia,
jak i w tym, co stworzył Bóg
w niebiosach i na ziemi,
są znaki dla ludzi bogobojnych!” [Koran 10:5-6]
„Wśród Jego znaków są:
noc i dzień, słońce i księżyc.
Nie wybijajcie pokłonów
ani słońcu, ani księżycowi!
Wybijajcie pokłony przed Bogiem,
który je stworzył
- jeśli Jego czcicie!”
[Koran 41:37]


Salaat al-Kusoof jest Sunnah mu’akkadah (uzgodnioną sunną) zgodnie z konsensusem uczonych.
Czas Salaat al-Kusoof trwa od początku zaćmienia, aż się skończy, ponieważ Prorok  (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: "Kiedy widzisz to, módl się" (uzgodnione). Według innego hadisu: "Jeśli zobaczycz cokolwiek z tego (zaćmienia),módl się, aż się skończy." (Przekazane przez Muslim).

Salaat al-Kusoof nie powinna być wykonywana, gdy zaćmienie się skończy, bo czas tej modlitwy minął.
Sunną jest modlić się Salaat al-Kusoof w jamaa'ah (zgromadzenie), bo to jest to, co Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) robił, ale jest dopuszczalne, aby modlić się indywidualnie, tak jak w przypadku wszystkich innych naafil  (nadobowiązkowych) modlitw. Jednak, modlitwa w zgromadzeniu jest lepsza.