środa, 23 lipca 2014

Tafsir sury al-Qadr, cz.2, wers 2

Wers 2
          
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

wa maa adraaka maa laylatul qadr
A co cię pouczy (sprawi że się dowiesz), co to jest Noc Przeznaczenia?
And what can make you know what is the Night of Decree?


maa adraaka?

Maa - at-ta'ajjub (zaskoczyć cię i wystraszyć cię)

Co na świecie mogłoby ci dać wskazówkę, czym jest Noc Mocy/Siły?
Daje takhfeem - (moc/ciężkość)

wa Maa adraaka maa laylatul Qadr?
i co sprawi, że się dowiesz, czym jest Noc Qadr?


To,że Bóg powtarza poraz drugi słowo ‘Noc Qadr’ w drugim wersie, pokazuje dużą wagę tej Nocy.
Następnie powtórzenie słowa ‘noc Qadr’ poraz trzeci w trzecim wersie, pokazuje, jak wyjątkowo ważna i majestatyczna jest ta Noc dla Boga.


Bóg powtarza rzeczy dwa razy w surach, takich jak, np.:

  لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

{Wcale nie! Zostanie on wrzucony do AI-Hutama!
A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama?

To jest ogień Boga, buchający płomieniem,} [Surah Humazah 104: 4-6]


Podobnie jest w surze Tariq 
{Na niebo i na gwiazdę nocną!
A co ciebie pouczy, co to jest gwiazda nocna?
To jest gwiazda przenikająca.} [86:1-3]


Ale Bóg nie powtarza imienia gwiazdy nocnej w trzecim wersecie.  [86:1-3]


Jedynym miejscem, gdzie jest powtórzenie trzy razy jest sura al-Qadr.
Daje to Nocy Qadr duże znaczenie.


al Lata'if al isharaat - al Fushayri (w 4 wieku) napisał coś pięknego:

Piękna noc, którą Bóg przeznaczył (qadra fee ha Rahmah li awliyaa'ihee) dla swoich przyjaciół.
Czciciele Boga urzeczywistniają swoją wartość (qadru nufoosihim) poprzez wysoką jakość ich czci tej nocy. (więc jeśli przesypiamy ją, jak bardzo jesteśmy warci w oczach Boga?).
I ci którzy naprawdę mają na celu poszukiwanie i rozpoznanie Boga, doceniają (qadra ma'buoodihim) ich służebność wobec Jedynego, którego poszukuja (tej Nocy).


al-Aloosi:

Mądrość jaka stoi za tym, że nie wiemy, kiedy dokładnie jest ta Noc:
-Lenistwo: ludzie wykonywaliby akty czci jedynie tej nocy, a nie podczas innych nocy w ciągu roku.

-Hadis podsumowuje: Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) jest z Ali,a beduin śpi w meczecie. Jest czas na modlitwę, więc Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) mówi Aliemu, aby obudził beduina. Ali więc zastanawia się, czemu Prorok nigdy sam nie budzi ich, jeśli jest to akt czci, a Wysłannik Boga (salla Allahu alejhi wa sallam) jest pierwszą osobą, która robi dobre uczynki.
Zapytał więc Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam): Czemu nie zrobiłeś tego dobrego uczynku?

Wysłannik Boga (salla Allahu alejhi wa sallam) odpowiedział, że jeśli obudziłby beduina sam, a beduin nie posłuchałby się, popełniłby wtedy wielki grzech, nie słuchając polecenia Wysłannika Boga. Ale jeśli ty to zrobisz to nie będzie tak.

al-Aloosi skomentował;

Fakt, że nie znamy dokładnej daty Nocy Qadr, zdejmuje z nas część winy. Porównując, jeśli znalibyśmy datę Nocy Qadr, a bylibyśmy leniwi, nałożyłoby to na nas o wiele więcej winy.
 (cytat z :Tafsir ibn Katheer surah Qadr)
źródło: Tafsir Bayyinah - Nouman Ali Khan
Tafsir sury al-Qadr, cz. 1 - wers 1


W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego   

1 Zaprawdę, zesłaliśmy go
w Noc Przeznaczenia!

2 A co cię pouczy,
co to jest Noc Przeznaczenia?

3 Noc Przeznaczenia
- lepsza niż tysiąc miesięcy!

4 Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy,
za pozwoleniem swego Pana,
dla wypełnienia wszelkich rozkazów.

5 Ona to pokój
aż do pojawienia się żony porannej

Nawiązanie tej sury do sury poprzedniej:


Nawiązanie tej sury do sury poprzedniej:
   
1-
Sura Alaq zaczyna się tłumacząc JAKI był początek objawienia.
Natomiast sura al Qadr mówi KIEDY objawienie zostało zesłane.


2-
Na początku sury Alaq jest: {nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział.} [96:5]
Na początku sury Qadr: {A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia?} [97:2]

 
Znaczenie: Nie wiedziałeś, czym jest Noc Qadr (Noc Przeznaczenia, Mocy). Dowiedziałeś się tylko dlatego, że Bóg cię o niej nauczył.

3 -

Ostatni wers Sury Alaq to:
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب wasjud waqtarib {Ależ nie! Nie słuchaj go! Wybijaj pokłony i zbliż się! (do Boga)}. [96:19]


Sura Qadr  - Najlepszym momentum, aby zbliżyć sie do Boga, w całym roku, jest noc Qadr. (która jest w ostatnich 10 dniach Ramadanu).


4 –
Sura 'Alaq: mówi - Iqra' - recytuj [Qur'an.] [96:1]

Sura Qadr
– wspomina Qur’an, który powienien być recytowany.


Kiedy jest Noc Qadr (Przeznaczenia, Mocy)?

Jesteśmy pewni, że jest to jedna z pięciu nieparzystych ostatnich dni Ramadanu (21, 23, 25, 27, 29).

Sura ta zawiera tylko 5 wersów, tak samo jak jest 5 nieparzystych nocy w ostatnich 10 nocy Ramadanu.

Ibn Abbas był opinii, że jest to 23-cia noc (opierając się na jego ijtihad/badań.)
W późniejszej opinii był zdania, że jest to 27-ma noc.
Najczęstszą opinią głoszoną przez uczonych jest zdanie, że jest to 27-ma noc.
Interesujące jest, co powiedział Umar Ibn al Khattab, kiedy ibn Abbas wytłumaczył mu swoją opinię, że jest to 27-ma noc:
Laylatul Qadr ma 9 liter [Lam, Ya, Lam, Ta (marboota). Alif, Lam. Qaf, Daal, Ra.= 9 Liter]
Natomiast Laylatul Qadr jest wymieniony 3 razy w tej surze.
9x3=27

Dlatego uważał, że Noc Qadr jest 27 nocy Ramadanu.
Ta metoda nie jest brana jako daleel/dowód, ale interesujące jest, w jaki sposób sformułował swoją opinię.
Opnia jego opierała się również na:
Ta sura ma 30 słów w sobie (jak 30 dni w miesiącu). Ale 27-me słowo to هِيَ hiyya (znaczy ‘to’). [w wersie 5]
Następnie powiedział, że Hiyya/to – sugeruje, że to słowo jest 27-mym słowem z 30, w ten sam sposób, jak 27-ma noc jest nocą Qadr z 30 nocy.

Najbezpieczniejszym stanowiskiem jest, że jest ona podczas jednej nieparzystej nocy i nie wiemy której.

Brat Nouman poleca, aby wziąć 11 ostatnich nocy naprawdę poważnie, ze względu na zamieszanie i niezgodę muzułmanów, co do początku i końca Ramadanu. Także skupiając się na 11 nocy pozwoli nam załapać się na tą Noc choć raz.

Wers 1:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ


in-naa anzalnaahu fee laylatil qadr

{Zaprawdę, My zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia!}


Bez wąpienia My zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia (Mocy)inNa – na pewno/zapewne/bez wąpienia My.Dlaczego My?
Allah (Bóg) jest wymieniony w Qur’anie w 4 rodzajach zaimków:

Ana - Ja
Nahnu - My
Anta - Ty
Huwa - On

Tylko jeden z nich jest mnogi (nahnu), pozostała jest pojedyńcza. Także, jeśli ktoś mówi, że muzułmanie mają wiele bogów, są w totalnym błędzie, ponieważ:
1-Wszystkie inne zaimki są pojedyńcze odnoszące się do Allah (Ja, On,itp)
2-Nahnu był używany w semickich językach, aby pokazać siłę i moc, np.: Król nie powiedziałby ‘wybaczyłem ci’ powiedziałby ‘Pozwalamy ci odejść’, ‘Zdecydowaliśmy’ (mimo że mówi tylko o sobie). Pokazanie siły, królewskości.Bóg mówi ‘Nahnu’ –kiedy zsyła na dół i daje wodę, jedzenie i formuje stworzenie. Wszystkie majestatyczne akty.
 
Nahnu jest również mową formalną, bardziej Majestatyczną.


3 Są dwa przypadki, kiedy Ana –Ja, jest wymienione. Zarówno kiedy Bóg jest bardzo zły lub bardzo miłosierny.

Ana - Ja, jest nieformalną mową. To sprawia, że Bóg jest bardziej Spersonalizowany, bliżej niewolnika.

4 Kiedykolwiek Nahnu jest wymienione, Allah lub Rabb jest dodane obok (oba te słowa są w liczbie pojedynczej [jeśli byłyby w liczbie mnogiej, byłoby Aaliha i aRbaab]).
Co pokazuje, że Królewskie My odnosi się do Jednego Króla Boga


Czy ta Noc jest Błogosławiona, ponieważ Qur’an został zesłany wtedy, czy juz była błogosławiona przed zesłaniem.?


ash-Sha'rawi: Ta noc była szlachetna i majestatyczna zanim Qur’an został objawiony, a kiedy Qur’an został objawiony, jej majestatyczność zwiększyła się.

Inna anzalnahu fee laylatin mubarakatin inna kunna munthireena   
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. Zaprawdę, My jesteśmy ostrzegającymi [ludzkość]! – [44:3]

ash-Shawkani:

My zesłaliśmy to (hu) na dół.
Nie używa się zaimka, jak tylko wtedy kiedy wiesz, co ‘to’ jest.
Chyba że publiczność już wie, co ‘to’ jest.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Bóg mówi; innaa anzalnaaHu fee laylatil qadr – zaprawdę My zesłaliśmy ‘to’ na dół w Noc Przeznaczenia.
Dlatego, jasnym jest, co ‘to’ jest – Qur’anSłowoHu’ jest użyte, ponieważ, kiedy wszyscy znają coś uniwersalnie i jest to głęboko osadzone w ich sercu – nie jest potrzebne wspominać nazwę.

ToHu (Qur'an) zstąpił z 2 skrajnymi reakcjami:
Wierzący kochali Qur’an aż do śmierci, a niewierzący nienawidzili Qur’anu tak bardzo, że chcieli zabić innych z nienawiści do niego.
Także obie grupy wiedziały, że ‘hu’ (to) odnosiło się do Qur’anu
anzalNa – My zesłaliśmy na dół.

anzala
- (af'ala) zesłane  JEDEN RAZ.
naz-zala - (fa'al-la) – zesłany STOPNIOWO

Qur'an był Nazala, a Tora & Ewangelie były Anzala.

Jaka jest różnica?


نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ
  On tobie zesłał Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość tego, co już było przed nią. On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię

Chociaż angielskie/polskie tłumaczenie nie odzwierciedla różnic w orginalnych słowach, które zostały użyte, aby zakomunikować znaczenie ‘zesłany’. Arabski pokaże nam, że forma nazzala نزَّلَ została użyta odnośnie Qur'anu, natomiast forma anzala أَنْزَلَ była użyta odnośnie Tory i Ewangelii.
Powodem tego jest sposób objawienia: Qur’an był objawiany stopniowo w ciągu 23 lat Proroctwa Proroka Muhammada (salla Allahu alejhi wa sallam) i jest to odzwierciedlone w formie nazzala, które wskazuje na powtórzenie i stopniowanie. Natomiast Tora i Ewangelia została objawiona Prorokowi Mojżeszowi i Jezusowi (pokój z nimi) za jednym razem, jak odzwierciedla to forma anzala.                  
Ta różnica jest piękniej podsumowana w wersecie Sury al-Qadr


إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia!

W tym wersie, Bóg użył czasownika anzala – które nie odzwierciedla stopniowania – opisując objawienie Qur’anu, mimo że wcześniej użył nazzala! Powód tego staje się jasny, kiedy słowo roważane jest w swoim kontekście, هi jest to wyjaśnione przez Ibn Abbas’a i innych:
„Bóg zesłał cały Qur’an w jednym czasie z Zachowanego Tabletu do Domu Mocy (Bayt al-Izzah), który jest w niebie tego świata. Następnie został objawiony w częściach Wysłannikowi Boga bazując na zdarzeniach, które nastapiły w ciągu 23 lat.”
Dlatego, jest jasne, że ten wers odnosi się do zesłania Qur’anu przez Allah w jednym czasie do Bayt al-Izzah w czasie Laylat al-Qadr, a nie do stopniowego objawienia Prorokowi (salla Allahu alejhi wa sallam).  Koncepcja ta jest precyzyjnie i pięknie ukazana, tylko przez poznanie znaczenia form używanych w oryginalnym języku arabskim

Laylah - Noc

al – ta (‘the’ w angielskim)

Qadr – powszechnie tłumaczona jako ‘Noc Mocy’
Bowiem Qadr oznacza oszacowanie i determinacja.
Bóg wie wszystko, więc On informuje Jego aniołów, co przeznaczył ludziom na ten nadchodzący rok.

Qadr szlachetność/honor/ - z powodu Godności Nocy.

Qadr doceniać/cenić wysoko  - tej Nocy, ci którzy słuchają się Boga, Bóg naprawdę docenia to. On liczy tą Noc jako 1000 miesięcy

Qadr uciskanie/przeciążenie/ utknąć gdzieś. [zobacz al Fajr
89:16]

Nazywa się tak, bo tak wielu aniołów zsyłanych jest na Ziemię tej Nocy, że Ziemia jest wypełniona i przeciążona/zatłoczona aniołami.

Qadr – Siła, Moc  


Wszystkie te znaczenia są zawarte w jednym słowie: Qadr


źródło: Bayyinah tafsir -Nouman Ali Khan