poniedziałek, 29 lipca 2013

Kto jest bankrutem?


Przekazal Abu Huraira ( niech Allah będzie z niego zadowolony), że Prorok Boga (salla Allahu alejhi wa sallam) zapytał się: „Wiecie kto jest bankrutem?” Oni (Towarzysze Proroka) odpowiedzieli: „Bankrutem  wśród nas jest ten, który nie ma ani dirham ani bogactwa.” Rasul Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „ Biednym w moim społeczesńtwie będzie ten, który przyjdzie w Dniu Sądu Ostatecznego z modlitwą, postem i zakatem, ale dlatego że uciskał i obrażał innych, wypowiadał oszczerstwa na temat innych, bezprawnie konsumował pieniądze innych, przelewał krew i bił innych, jego dobre uczynki zostaną oddane tym, którzy cierpieli z jego powodu.  A jeśli jego dobre uczynki skończą się, wtedy złe uczynki zostaną dodane do jego rachunku i zostanie wrzucony do Ognia Piekła.” [Sahih Muslim]


Allah (subhana wa taala) ostrzega nas, zarówno w Quranie, jak i w Sunnie, jakim  bankrutem będzie ten, który przyjdzie w Dniu Sądu Ostatecznego z wieloma dobrymi uczynkami, modlitwą, jałmużną i innymi, ale jego dobre uczynki zostaną rozdane, jako zapłata dla tych, których skrzywdził, oszukał, okłamywał, aż z jego dobrych uczynków nie pozostanie nic, a nadal będą czekać  na sprawiedliwość ludzie, których skrzywdził i wówczas grzechy będą doliczone do jego rachunku. [na podstawie fragmentu z wykladu Muftiego Menk pod tytułem: "Pearls of Peace", cz. 7]